Gå direkt till textinnehållet
Maria Landeborn, Danske Bank
Maria Landeborn, Danske Bank. Foto: Pi Frisk

»Marknaden är på helspänn«

Kollapsen i de amerikanska nischbankerna har mycket liten påverkan på svenska banker, enligt Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank. Men finansmarknaden letar nu liknande problem. »Oron ligger nära ytan och det behövs inte mycket för att orsaka starka kursrörelser.«

Kollapsen av Silicon Valley Bank och Signature Bank ska ses som isolerade händelser och inte ett tecken på systemfel, anser Maria Landeborn. Även om svenska bankers aktiekurser faller finns inget som tyder på problem här, säger hon.

– Det som hände i USA har väldigt lite att göra med den svenska finansmarknaden. Det handlar om mindre regionala, amerikanska banker som verkat på väldigt specifika marknader, med hög risk. Påverkan på svenska banker är i princip obefintlig, men det som händer är att när oron påverkar finansmarknaden så dras även svenska bankaktier med i fallet. Det säger inget om stabiliteten i svenska banker, säger hon till Finansliv.

Med undantag för Alecta har svenska finansbolag väldigt liten exponering mot de krisande bankerna. Men oron gör att marknaden nu letar efter kopplingar och efter banker med liknande problem.

Frågan är vad det finns mer för problem i systemet som vi ännu inte sett?

– Vi har haft nollränta i ett decennium, frågan är vad det finns mer för problem i systemet som vi ännu inte sett? Det kommer vara en period nu när oron ligger nära ytan och det inte behövs mycket för att orsaka starka kursrörelser. Marknaden är på helspänn, säger Maria Landeborn.

I veckan riktades också fokus mot den schweiziska storbanken Credit Suisse, som länge haft problem. Nu har det framkommit att banken haft en bristande riskkontroll och nyligen fick banken ställa in publiceringen av sin årsredovisning. Aktien har rasat på börsen, och den schweiziska centralbanken gick i går ut och meddelade att man kommer garantera likviditeten i Credit Suisse om så krävs.

Credit Suisse är en av Europas större banker, och en kris där kan därför få större konsekvenser för andra banker i Europa och Sverige än krisen i de amerikanska nischbankerna. Men även om Maria Landeborn inte känner till exakt vilken exponering svenska banker har mot Credit Suisse ser hon inte heller detta som något oroande tecken för den svenska finansmarknaden.

– Svenska banker är välskötta och lönsamma i ett internationellt perspektiv. Stabiliteten i det svenska banksystemet är väldigt god och regelverket har skärpts sedan finanskrisen vilket minskat riskerna i hela banksystemet. Däremot kommer man som aktieägare att känna av detta, för att svenska bankaktier dras med ner när kurserna faller i resten av världen.

Gör man för stora avsteg från den politik man tidigare kommunicerat så sänder det krissignaler.

Hon tycker att det är bra att de amerikanska och de schweiziska myndigheterna har varit snabba och tydliga i sin hantering av bankproblemen.

– Vi såg i USA att myndigheterna gick in snabbt och tog över bankerna, och garanterade kundernas insättningar för att undvika bankruns. Och samma sak med Credit Suisse igår, centralbanken gick in och garanterade en kreditlina. Man försöker säkerställa att oron inte sprider sig, vilket är positivt, säger Maria Landeborn.

Men centralbankerna har en utmaning framför sig, anser hon. Inflationen är fortfarande hög och de flesta centralbanker har signalerat fler kommande höjningar av räntorna. Samtidigt är oron som bankkollapserna har skapat inflationsdämpande i sig.

– Centralbankerna måste göra en avvägning mellan hur mycket de ska fokusera på inflationen, och hur mycket de ska fokusera på oron på marknaden. Gör man för stora avsteg från den politik man tidigare kommunicerat så sänder det krissignaler, men om man går för hårt fram i penningpolitiken så kan det utlösa mer oro. De har en svår balansgång att gå.

I dag, torsdag, höjde Europeiska centralbanken (ECB) räntan med 50 punkter. Det var den nivå som ECB tidigare aviserat, men många bedömare trodde på en mindre höjning med 25 punkter på grund av oron kring bland annat Credit Suisse.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord