Gå direkt till textinnehållet

Meditation är bra för besluten

En studie från Handelshögskolan visar att chefer som mediterar fattar bättre beslut, detta eftersom de har förmågan att se på sig själv och andra utifrån. Forskaren Lasse Lychnell har i två år följt sju mediterande VD:ar.- Förhållningssättet skapar utrymme för fler perspektiv i beslutsfattandet. På så vis får besluten en mer hållbar grund, säger han. 

Det var när han själv började meditera som frågorna kring kopplingen ledarskap meditation väcktes. Han har tidigare jobbat med ledare och verksamhetsutveckling och ville se hur meditation kan påverka ledarskapet. Han var inte i första hand intresserad av meditation som ett medel för cheferna att må bättre rent personligt utan just vad ledare kan åstadkomma i sina verksamheter med hjälp av meditationstekniker.

Under två år studerade han på nära håll de sju VD:arna som alla arbetar i små och medelstora företag. Resultaten är flera.

– Ett resultat är att relationerna till andra delägare och nära medarbetare förändras. Till exempel säger en kvinnlig vd: ”Jag har ärligare och mer lugna diskussioner med min delägare efter ha jobbat igenom det som triggade mig tidigare. Nu är våra diskussioner trevligare utan sårade känslor”.

I meditation tränas förmågan att se sig själv. Det hjälper en chef att i olika situationer sortera ut vad som handlar andra personer och vad som handlar om honom eller henne själv.

– Som chef behöver man då inte gå in i vissa saker som man kanske tidigare reflexmässigt reagerade på. Det skapar en annan typ av tillit vilket ger utrymme för andra.

Ett konkret exempel är ett svårt samtal där chefen känner att pulsen går upp och medarbetaren visar frustration. Att i det läget kunna andas och komma tillbaka till sig själv utan att dras med i den andres frustration är värdefullt.

– Med ett meditativt förhållningssätt iakttar man nyfiket sina egna reaktioner utan att bli fångad av dem. Det skapar ett glapp. Då kan man få utrymme att förstå den andra personen bättre och ta in flera perspektiv utan att fastna i sin första tanke.

– Sedan kanske beslutet ändå är det samma men man har en bredare bas, man kan bemöta andra uppfattningar med större medkänsla.

Men kan inte den närmare relationen till medarbetarna göra det svårt att fatta tuffa men nödvändiga beslut?

– Om man har en hög grad av närvaro så klarar man att vara i svåra situationer bättre. En chef i studien skulle genomföra en organisationsförändring som innebar uppsägningar. Chefen kunde genomföra den på ett respektfullt sätt och när medarbetarna tyckte att det var jobbigt kunde hon vara tillgänglig i stället för att distansera sig. Men det krävs lite mod.

Ett annat återkommande resultat i forskningsprojektet är att cheferna upplever att de har lättare att avvakta och inte fatta snabba beslut på autopilot. En chef berättade om att hon avvaktade och nästa dag så hade medarbetarna löst problemen. Hon sparade tid och medarbetarna fick möjlighet att själva ta ansvar.

– En grundmekanism i meditationen att separera sig själv från det man observerar. Att ta ett steg tillbaka och bara iaktta det som pågår. Över tiden kan man få in mer och mer av det förhållningssättet i vardagen. När autopiloten går på så kan man ta det här steget tillbaka. På så vis blir man mindre fast i vanemönster som kanske inte längre tjänar en.

Rent affärsmässigt så har medarbetarna i flera av företagen upplevt en bättre atmosfär med en mediterande chef. Cheferna har också blivit modigare när det gäller att säga nej till saker som inte ligger i linje med visionen, kanske en affär som är bra på kort sikt men som inte hjälper företaget att nå ett större mål längre fram.

Även om ingen av ledarna i studien arbetade inom bank, försäkring eller finans så tror Lasse Lychnell att resultaten skulle bli liknande i finansbranschen.

– Det är särskilt viktigt för människor som jobbar med något abstrakt som siffror att träna på att inte bara vara i huvudet utan komma ned i kroppen.

Han tipsar om att det finns många sätt att nå de goda effekterna som hans studie pekar på. Det viktiga är att man hittar det som passar ens egen situation. Det kan vara yoga, retreat, kvällskurs i meditation, vara i naturen, eller kanske som en början, att ladda ned en mindfullness-app.

Unn Edberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord