Gå direkt till textinnehållet
Fintechbolag får betala mindre i skatt för personaloptioner trots allt.
Fintechbolag får betala mindre i skatt för personaloptioner trots allt.

Mindre fintechbolag kan få betala lägre skatt för personaloptioner

Mindre fintechbolag kan trots allt komma att omfattas av de mer förmånliga skattereglerna för personaloptioner, som föreslås börja gälla från den 1 januari 2018. 

I utredningen om beskattning av incitamentsprogram föreslås att personaloptioner ska beskattas först när andelarna säljs, och inte som lön. Optionerna ska inte heller förmånsbeskattas. För att omfattas av reglerna måste företaget ha färre än 50 anställda och omsätta mindre än 80 miljoner kronor. Utredningen föreslår dock att finansiella tjänster ska undantas, vilket har gett en hel del kritik om att man utesluter fintechbolagen.

Men kritiken är förhastad menar Breakit, som tittat närmre på utredningens förslag. De bolag som utesluts är de som ”i strikt legal mening är bank- och finansieringsverksamhet”. Gränsdragningen ska ha gjorts för att utredaren specifikt vill inkludera mindre, innovativa fintechbolag i de förmånligare reglerna. Utredningen nämner bolag som sysslar med teknikutveckling för betalningstjänster eller “helt alternativa finansieringslösningar” som exempel på verksamheter som bör räknas med.

De företag som utesluts är sådana som sysslar med verksamhet som är tillståndspliktig, det vill säga banker och kreditmarknadsbolag. Fintechbolag som däremot enbart behöver söka tillstånd för betaltjänster, formellt kallade betaltjänstbolag, kan fortfarande få ta del av de förmånligare reglerna, skriver Breakit.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord