”Mod är att stå ut med obehaget att vara utanför sin komfortzon”

”Mod är att stå ut med obehaget att vara utanför sin komfortzon”

- För vems skull gör jag det här? Min eller någon annans? Den frågan behöver vi ställa oss oftare enligt föreläsaren och coachen Joakim Muschött som talade på ett FTF-seminarium i dag.

Allt för ofta gör vi saker för att vara värdefulla i någon annans ögon, till exempel en förälders.

– Vi behöver villkorslös kärlek. Får vi det kan vi göra vad vi vill. Annars blir det en livslång strävan efter att få det.

Att hitta sin egen kärna och det man själv verkligen vill kan vara svårt, menar han. Ofta har vi satt upp ursäkter för att vi inte väljer att följa vår egen längtan.

– Du måste känna att det du gör är autentiskt. Vad känns äkta, viktigt och trovärdigt för dig, säger han.

– Men det är besvärligt att utvecklas, man tappar fotfästet. Man blir sårbar och rädd, det är obehagligt. Alla vill ha målet, ingen vill ha processen.

Joakim Muschött ser att de tre aspekterna hälsa, relationer och arbete hör samman, det går inte att bara fokusera på en av delarna utan att också ta hänsyn till övriga.

– Mod handlar om att känna att jag är rädd och göra det ändå. Feghet är att vi vet att vi ljuger för oss själva. Det är läskigt och krävande att vara modig så ibland hittar vi ursäkter för att inte göra det vi borde göra.

Joakim Muschött vill att vi ska våga göra misstag. Alla nya vägar innebär att man provar och misslyckas.

– Att vara sårbar är att utsätta sig för risk. Svaghet är att skygga för risk.

Han gav också deltagarna på seminariet några övningar. Till exempel:

1. Svara på frågan:  Vad längtar jag efter om jag inte behöver ta hänsyn till någon enda människa.

2. Sätt upp tio kriterier ska vara uppfyllda på nästa jobb för att det ska bli bra. Var konkret, till exempel: Vad menas med bra lön eller utvecklingsmöjligheter.

3. Rita upp en fyrfältare med axlarna gör-gör inte och vill-vill inte.
Pricka in saker du gör i ditt liv. Ägna särskild uppmärksamhet åt rutan vill-gör inte (här är dina utmaningar) och rutan gör-vill inte (här tappar du energi)

Joakim Muschött betonar värdet av att omge sig med människor som stärker och peppar en i förändringen. De kan hjälpa till när obehaget slår till.

– Prova vara utanför komfortzonen en gång per dag. Då tänjer du gränserna. Om du aldrig gör det desto mer krymper ytan.

Joakim Muschött avslutade det välbesökta seminariet hos FTF – Facket för försäkring och finans – med en uppmaning:

– Världen blir bättre av modiga människor, de blir bra förebilder för andra. Säg ja till obehaget!

Joakim Muschött vill uppmana till mer mod.
Joakim Muschött vill uppmana till mer mod.
publicerad
25 augusti 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram