Gå direkt till textinnehållet
Fick du vara ledig på semestern? Varannan anställd i försäkringsbranschen läser jobbmejl under semestern och lika många tycker att kraven på tillgänglighet har ökat.
Fick du vara ledig på semestern? Varannan anställd i försäkringsbranschen läser jobbmejl under semestern och lika många tycker att kraven på tillgänglighet har ökat.

»Semestern ska vara en frizon, inte en jour«

Fick du vara ledig på semestern? Varannan anställd i försäkringsbranschen läser jobbmejl under semestern och lika många tycker att kraven på tillgänglighet har ökat.

Det visar en undersökning från FTF. Resultatet oroar FTF:s ordförande Anders Johansson som tycker semestern ska vara en frizon, och inte en jour.
– Det mobila arbetslivet gör att gränsen mellan jobb och privatliv suddas ut. Många är ständigt uppkopplade, både frivilligt och ofrivilligt. Om man ska vara tillgänglig under sin ledighet ska det vara överenskommet mellan chef och anställd, säger Anders Johansson.
Han anser att det finns risker med det gränslösa arbetslivet. Fritiden kan bli obetald arbetstid för många och möjligheterna för återhämtning minskar.

 Nästan en fjärdedel av de drygt 2 000 som besvarat enkäten tycker att det mest stressande med semestern är att den känns för kort. Varannan i undersökningen uppger att de har tre eller färre sammanhängande veckor semester. Många av dem skulle önska sig minst fyra veckor sammanhängande semester – som lagen egentligen föreskriver – och oroar sig för att inte hinna bli utvilade under ledigheten. Det finns dessutom en förväntan på att avbryta semestern för att hoppa in någon dag.

Många har lämnat kommentarer, bland annat beskriver två svarande sin semestersituation så här:
”Det som stressar mig mest är att jag förväntas jobba förberedande och hantera massor med uppgifter innan semestern. Och att det ligger uppgifter på hög när jag kommer tillbaka. Detta gör att jag inte får den återhämtning som semestern är till för. Jag måste liksom kompensera för min frånvaro både före och efter. Detta tär på mig.”

”Min chef tycker att jag ska stänga av både jobbmobilen- och mejlen under ledigheterna. Problemet är att både chefen och jag vet att min tjänst kräver ständig uppkoppling, men jag får definitivt inte ersättning för jobb under semestern.”

– Om man aldrig får fler än två-tre semesterveckor i rad blir stressen påtaglig. Såväl arbetsgivarna som de anställda måste ta ansvar för att hitta rutiner för att följa upp den verkliga arbetstiden på arbetsplatsen, säger Anders Johansson.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord