Gå direkt till textinnehållet

»Våga prata om psykisk ohälsa på jobbet«

Knappt fyra av tio är säkra på att de skulle berätta för chefen om de oroade sig för att bli utbrända. Och endast en av fyra skulle berätta om de oroade sig för att bli deprimerade. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars undersökning:

  • Två av tre anställda menar att stressen på arbetsplatsen är så hög att det riskerar att påverka hälsan negativt.
  • Nästan lika många anser att det är mindre accepterat i yrkeslivet att drabbas av psykisk ohälsa än av fysisk.
  • Knappt fyra av tio är säkra på att de skulle berätta för chefen om de oroade sig för att bli utbrända och endast en av fyra skulle berätta om de oroade sig för att bli deprimerade.
  • Fler kvinnor än män anser att stressen är farligt hög och de upplever i större utsträckning att det är mindre accepterat att prata om psykisk ohälsa.
  • Färre kvinnor än män är säkra på att de skulle prata med chefen om de kände oro för att drabbas av psykisk ohälsa. De exakta siffrorna är att 31 procent av kvinnorna mot 44 procent av männen uppger att de skulle prata med chefen när det gäller utbrändhet, och att 19 procent av kvinnorna och 31 procent av männen skulle göra det om det handlade om depression.

– Det är oroväckande att det fortfarande är enklare att säga till chefen att man behöver en ergonomisk stol för att undvika ryggproblem än det är att säga att man behöver se över arbetssituationen för att undvika stressrelaterade problem.
Det säger Thomas Abrahamsson, chef för affärsområdet Hälsa i Länsförsäkringar. Att statistik visar att sjuktalen ökar och att det framförallt beror på psykisk ohälsa är i dag ingen nyhet. Inte heller att psykiska diagnoser kopplade till stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
– Vi vet också att arbetsplatsen fyller en viktig funktion både för att förebygga psykisk ohälsa och för att rehabilitera de som drabbas. Men en ny undersökning vi låtit genomföra visar att en viktig förutsättning för att arbetsgivarna ska kunna ta sitt ansvar saknas – att man inte vågar prata om sin psykiska hälsa med chefen, säger Thomas Abrahamsson.

Han trycker på hur oerhört viktigt det är att arbetsgivarna både kan arbeta förebyggande för att motverka psykisk ohälsa och sätta in tidiga insatser när någon drabbas. Att våga prata om psykisk ohälsa på jobbet är därför första steget till en förändrad inställning.
– Vi tror att det här är en fråga som måste med in i arbetet för minskade sjuktal. Vågar vi inte prata om psykisk ohälsa på jobbet saknas en viktig förutsättning för att komma framåt, säger Thomas Abrahamsson.
Sedan tidigare vet vi att kvinnor är särskilt utsatta när det gäller sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Det mönstret syns även i Länsförsäkringars undersökning.
– Även om det inte är några dramatiska skillnader i vår undersökning kan vi se att kvinnor i större utsträckning uppfattar stressen på jobbet som hälsovådlig och samtidigt är mindre benägna att berätta för chefen om sin psykiska ohälsa än männen, säger Thomas Abrahamsson.

Psykisk ohälsa är ett brett register, påpekar Thomas Abrahamsson. Han tycker sig märka att stressrelaterad ohälsa är lite mer okej att prata om, medan depression är mer skrämmande.

Text: BrittMari Lantto
Bild: Istockphoto

»Nu är vi i den tid på året som jag gillar allra bäst. Visserligen är det i min del av landet för det mesta grått och kallt utan snö på backen, men det är ljus i alla fönster och snart kommer kanske ändå snön och ger ännu mer ljus«, skriver Helena Giertta.
Läs Helenas Gierttas ledare

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA: »Målet är ett ännu starkare förbund«

»En hållbar förändring i finansbranschen – det är Finansförbundets verksamhetsinriktning för de kommande tre åren.«
Läs krönikan