Gå direkt till textinnehållet
Stressad man stödjer huvudet i händerna framför sin dataskärm. En klocka i förgrunden symboliserar stressad arbetsmiljö.
Var tionde finansanställd har under det senaste året sjukskrivit sig på grund av sin arbetssituation. Två av tre upplever att det har det för stressigt på jobbet. Det visar en ny undersökning från Finansförbundet.

En av tio har sjukskrivit sig på grund av jobbet

Var tionde finansanställd har under det senaste året sjukskrivit sig på grund av sin arbetssituation. Två av tre upplever att de har det för stressigt på jobbet. Det visar en ny undersökning från Finansförbundet.

Stressen i finansbranschen har ökat. Det visar den undersökning som Finansförbundet låtit Novus göra. Undersökningsföretaget har intervjuat 5 000 av förbundets medlemmar.
66 procent av dem upplever att de har för stressigt på jobbet. Det är en ökning med 12 procentenheter från när Finansförbundet ställde samma fråga 2004.
– De finansanställda har fått mer att göra. Både beroende på att arbetsuppgifterna blivit mer komplexa, men också för att arbetsplatserna på många håll har slimmats för mycket och för snabbt, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.
34 procent har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation och 30 procent lider av fysiska besvär som magont och huvudvärk kopplat till jobbet. 41 procent upplever att privatlivet, tiden tillsammans med vänner och familj, blir lidande på grund av deras arbetssituation.

Den pressade arbetssituationen har till och med lett till sjukskrivning för så många som var tionde finansanställd under det senaste året. Kvinnor, yngre och de som arbetar i telefonbank är överrepresenterade bland dessa.
Och stressen visar sig också åt andra hållet – två av tre har under det senaste året arbetat när de borde ha sjukskrivit sig. Den största anledningen, som över hälften anger, är att de inte har tid att vara sjuk. Den näst vanligaste orsaken är att det inte finns någon annan på arbetsplatsen som kan utföra deras arbete.

Undersökningen visar att arbetsmiljöarbetet brister på många arbetsplatser. Den som skadar sig i arbetet ska meddela det till arbetsgivaren, som i sin tur ska anmäla skadan till Försäkringskassan och vidare till Arbetsmiljöverket. Men det verkar snarare vara undantag än regel i finansbranschen – åtta av tio i undersökningen uppger att det inte upprättades en arbetsskadeanmälan i samband md deras sjukskrivning. I endast tre procent av fallen var medarbetaren säker på att det upprättats en arbetsskadeanmälan.
– Arbetsrelaterad ohälsa beror oftast på att arbetsgivaren har organiserat arbetet på ett bristfälligt sätt. Vår rapport visar att arbetsgivarna måste jobba mycket mer strategiskt med arbetsmiljöfrågorna. Mer samverkan, rutiner och larmfunktioner som på ett tidigt stadium kan ge arbetsgivaren signaler om och när personalen mår dåligt, säger Ulrika Boëthius.

Bara var fjärde långtidssjukskriven hade med en facklig representant i samband med sjukskrivningen.
– Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, men facket har en viktig roll att spela. Vi ska agera påtryckare och uppmärksamma brister innan de leder till ohälsa. Vi ska även föreslå åtgärder och självklart agera när skador inträffar.
– Vi ser i undersökningen att flera medlemmar, som blivit sjukskrivna på grund av jobbet, valt att inte kontakta sitt fackliga ombud. Varför det är så vet jag inte. Men det ger ändå en signal om att även Finansförbundet kan bli mer aktiva i arbetsmiljöfrågorna, säger Ulrika Boëthius.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

Citat ur undersökningen:

”Jag känner oerhörd stress för att göra så bra arbete som möjligt för att hänga med i dagens tempo och inte bli en av de som kan bli överflödig/övertalig vid nästa nedskärning.”

”Kvinnor trycks undan och män lyssnar mer på män och jobbar hellre med män. Det är stressigt och jobbigt att hela tiden behöva hävda sin plats.”

”Stressen är stor på grund av återkommande organisationsförändringar, högre arbetsbörda och mindre bemanning. Arbetsglädje saknas på de flesta arbetsplatser, främst de med kundkontakter.”

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst