Gå direkt till textinnehållet
Anders Johansson, ordförande i FTF. Foto: Alexander Donka

Stressig semester för FTF-medlemmar

Hälften av FTF-medlemmarna har bara haft tre veckors sammanhängande semester eller mindre i sommar, visar en ny undersökning från FTF.– Det kan få effekt på sjukskrivningarna, säger Anders Johansson, ordförande i FTF.

Kort semester

  • Nästan 49 procent av de försäkringsanställda har haft tre eller färre veckor sammanhängande semester.
  • Drygt 40 procent har haft fyra veckor sammanhängande semester.
  • Omkring 7 procent har haft fem veckor.
  • 3,3 procent har inte haft någon semester alls.

Undersökningen genomfördes av FTF 29 maj – 9 juni 2017. Drygt 3600 FTF-medlemmar har svarat.

Var fjärde försäkringsanställd anser att det mest stressande med semestern är att den är för kort. Det visar en undersökning som FTF har gjort bland sina medlemmar.

Nästan 49 procent av de anställda i försäkringsbranschen har i sommar haft, eller ska ha, tre veckors sammanhängande semester eller mindre.

– Det är ett jättestort problem. Att få ha sammanhängande ledighet är oerhört viktigt för att kunna återhämta sig, säger Anders Johansson.

Enligt kollektivavtalet mellan FTF och arbetsgivarna i FAO har de försäkringsanställda rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester, men det gäller under perioden 15 maj – 15 september. Om man vill vara ledig under juni–augusti är det inte säkert att det blir sammanhängande.

–Vi kanske måste uppvakta våra motparter om att ändra semesterperioden om inte det här blir bättre. Jag är inte säker på att det löser frågan, men det finns ett stort tryck från medlemmarna om att korta semesterperioden, säger Anders Johansson.

I första hand försöker FTF påverka företagen på lokal nivå, genom att prata om vikten av sammanhängande semester. Anders Johansson tror att problemet är att många arbetsgivare inte prioriterar frågan.

– Bekymret är ofta ledarskapet. Man har inte tagit in vikarier, man har en tajt schemaläggning och vill inte släppa servicen mot kunderna. Det finns de som sköter sig bra, men det finns också mycket dåligt ledarskap.

Det kan innebära stora konsekvenser för företagen, tror han. Tempot i branschen är högt och de anställda behöver återhämtning.

– Man blundar för att det här kan få effekt på sjukskrivningstalen. Det tror jag att det får, både på kort och lång frånvaro.

Undersökningen visar också att 70 procent av de försäkringsanställda är helt frånkopplade under sin semester, vilket Anders Johansson tycker är positivt. Men samtidigt uppger 46 procent att kraven på att vara tillgänglig under semestern har ökat de senaste åren.

– Det är oroande. Vi ser att sjuktalen ökar liksom den upplevda stressen. Jag tycker att branschen bör intressera sig mer för de här frågorna, säger Anders Johansson.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord