Gå direkt till textinnehållet
Foto: Jonas Eng

Starkare resultat än väntat för Nordea

Nordeas vinst för tredje kvartalet ökade något mot förra året till 1,3 miljarder euro, och var högre än analytikerna hade räknat med.

Nordeas vinst för tredje kvartalet ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året, till 1,3 miljarder euro eller drygt 14,2 miljarder kronor. Det är något bättre än vad analytikerna hade räknat med.

Omsättningen ökade med 7 procent till 2,5 miljarder euro. Framför allt är det räntenettot som stigit med hela 15 procent till knappt 1,3 miljarder euro.

Nordea har ökat sina marknadsandelar av bolån, trots inbromsningen på bostadsmarknaden, skriver Nordeas vd Frank Vang-Jensen i delårsrapporten.

»Aktiviteten var lägre vilket framgick tydligt på de nordiska bostadsmarknaderna. Inbromsningen var kraftigast i Sverige där bostadspriserna sjönk med omkring 5 procent jämfört med föregående år. Bolånevolymerna steg trots detta med 4 procent och vi ökade återigen våra marknadsandelar i hela Norden.«

Samtidigt ökade kostnaderna, undantaget bankskatten, med 3 procent. Det är dock i linje med Nordeas mål om högre intäkter än kostnader, och banken förbättrar prognosen för K/I-talet 2022 till 49–49 procent.

Personalkostnaderna var oförändrade, både mot förra kvartalet och motsvarande kvartal förra året.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord