Gå direkt till textinnehållet
Handelsbankens huvudkontor. Foto: Oskar Omne

Handelsbankens högsta resultat någonsin

Handelsbankens vinst steg med 39 procent mot föregående kvartal, och med 19 procent mot förra året. Resultatet är det högsta i bankens historia.

Handelsbanken redovisade en vinst på 7,3 miljarder kronor för tredje kvartalet, en kraftig ökning både mot föregående kvartal och motsvarande period förra året. Det var också betydligt bättre än de 6,1 miljarder som analytikerna räknat med, enligt Infront.

Omsättningen ökade med 16 procent mot förra året till 12,9 miljarder, och räntenettot med hela 26 procent till 9,6 miljarder.

»Handelsbanken står väl rustad för att möta en mer osäker omvärld. Resultatet för de första nio månaderna, likväl som under det tredje kvartalet, var det högsta hittills i bankens historia«, skriver Handelsbankens vd Carina Åkerström i kvartalsrapporten.

Högre volymer och bättre marginaler är det främsta skälet till det starka resultatet. Ett annat skäl är lägre kreditförluster. I stället för 247 miljoner i nya reserveringar för kreditförluster löser Handelsbanken upp 69 miljoner av tidigare avsättningar.

Samtidigt steg kostnaderna under kvartalet med 11 procent till 5,1 miljarder. Personalkostnaderna har under årets nio första månader stigit med 3 procent. Men justerat för vinstandelsprogrammet Oktogonen samt valutakurseffekter, minskade i stället personalkostnaderna med 1 procent. Antalet anställda minskade med 236 personer till 10 880 medarbetare.

Handelsbankens aktie steg kraftigt efter rapporten och var under onsdagsmorgonens handel upp 4,8 procent.