Gå direkt till textinnehållet

Hållbarhetsrapport: Branschen måste göra mer

Finansinspektionen vill att finansmarknaden ska göra mer i sitt hållbarhetsarbete och bli bättre på att identifiera och hantera risker.

I december 2022 publicerade Finansinpektionen (FI) en färdplan med mål och riktning med hållbar finans fram till 2025. I uppföljande rapporten ”Hållbarhet – hur ligger den finansiella sektorn till?”, pekar myndigheten på att finanssektorn behöver bli bättre på att identifiera och hantera risker som exempelvis klimatförändringar och grönmålning. Företagen har även ett ansvar för att förhindra att deras verksamheter utnyttjas för kriminella syften.

En förutsättning att nå målen är att det finns rätt kompetens i hållbarhetsfrågor hos styrelse, företagsledning och andra relevanta funktioner i organisationen.

– Det går inte att luta sig tillbaka. Utvecklingen på hållbarhetsområdet går snabbt och nu är det hög tid för alla företag att agera och säkerställa att de fullt ut följer nya regler och beaktar relevanta hållbarhetsrisker, säger Tove Husell, tillförordnad hållbarhetschef på FI, i ett uttalande.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord