Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Nya störningar väntas på pendeltågen – slår mot bankanställda

Störningarna i Stockholms pendeltågstrafik riskerar att ta ny fart under hösten, efter att MTR gått ut med minskad kapacitet. SEB är en av flera arbetsgivare som är beroende av pendeltågen. »Det är inte alla anställda som har möjlighet att styra sina arbetstider«, säger Jacqueline Hessner, huvudskyddsombud på SEB.

Vårens kraftiga störningar på pendeltågen med färre avgångar, förseningar och inställda tåg ser ut att fortsätta även i höst. Nyligen kom beskedet att 80 procent av den ordinarie pendeltågtrafiken kommer att rulla, rapporterar Sveriges Radio. Orsaken är att det inte finns tillräckligt med lokförare, enligt MTR.

SEB är ett av många företag som påverkas. Banken har sitt huvudkontor i Arenastaden i Solna utanför Stockholm och är en de största arbetsgivarna längs pendellinjen.

– Vi är i högsta grad medvetna om problemen. Det skapar frustration bland våra medarbetare och leder till förseningar som påverkar verksamheten, säger personaldirektör Robert Celsing i en artikel på bankens intranät.

Jacqueline Hessner, SEB. Foto: Finansförbundet

Jacqueline Hessner är huvudskyddsombud på SEB och stationerad i Arenastaden. Hon menar att läget det senaste året har varit »katastrofalt«, där anställda i stor utsträckning inte kunnat ta sig till jobbet på utsatt tid.

– Det är inte alla som har möjlighet att styra arbetstider, och när det då inte funkar med pendeltågen är inte acceptabelt. Det har varit under all kritik, säger hon.

Hon påpekar att många av kollegerna blir drabbade av störningarna. Totalt arbetar runt 5000 anställda på huvudkontoret i Solna, och en stor del av dem reser kollektivt till och från jobbet med pendeltåget.

För egen del berörs Jacqueline Hessner inte på samma sätt, eftersom hon bor i Täby och tar sig till jobbet med buss. Men när hon har möten inne i stan är hon noga med att lägga till extra tid emellan, utifall att det skulle bli förseningar.

– Det går inte som tidigare att räkna med att det bara tar några minuter att åka in.

Störningarna har lett till stor frustration och stress bland personalen, Enligt Jacqueline Hessner. Många har tider att passa och möten att ta sig till, oavsett om det gäller till eller efter jobbet. Det är samtidigt en skyldighet för personalen att vara på plats, för vissa alla dagar i veckan, påpekar hon.

– Här gör verkligen medarbetarna sitt bästa. Men det blir också hela tiden en avvägning om man ska försöka hitta andra vägar att ta sig eller vänta på att tågtrafiken kommer i gång. Samtidigt upplever jag att många chefer är tillmötesgående, det är ändå något som ligger utanför det man själv kan påverka.

Störningarna inom pendeltågstrafiken

  • Störningarna i Stockholms pendeltågstrafik grundar sig i utfasningen av tågvärdarna, som istället ska ersättas av kameraövervakning.
  • I mars 2023 började hälften av pendeltågen åka utan tågvärdar, där resterande värdar ska fasas ut successivt under hösten. Följden av det blev sjukskrivningar och personalbrist, vilket ledde till färre avgångar, förseningar och akut inställda avgångar.
  • I april gick 200 lokförare ut i en vild strejk som varade i tre dagar, efter att fackets skyddsombud infört skyddsstopp.
  • Trafik­förvaltningen i Region Stockholm meddelade i maj att MTR inte kommer att få förlängt att köra ­pendeltågen när avtalet löper ut om tre år.

I ett försök att runda störningarna har arbetsgivaren öppnat upp för fler att jobba på distans, enligt Jacqueline Hessner. Samtidigt finns det arbetsuppgifter som av säkerhetsskäl kräver att man är på plats.

– Det är en möjlighet för alla på SEB att jobba på distans, ingen rättighet, men man försöker möjliggöra att så många som möjligt ska kunna göra det. Men inom vissa delar går det absolut inte att genomföra, då måste man ta sig till jobbet. Men banken försöker hela tiden öppna nya möjligheter. Tidigare har det varit vissa tekniska begräsningar som har gjort att många inte har fått tillgång till det man behöver, men där får nu fler möjlighet.

Nu ser det ut att bli fler störningar och inställda tåg i höst. Är du orolig?  

– Både ja och nej. Pendeltågen har alltid haft sina utmaningar, men det är klart att om man är beroende av att det ska fungera så kan det bidra till en stress. Och det är så olika hur vi tar det där och beror också på var man reser ifrån. Man kanske bor längst ut på tåglinjerna och inte kan ta några andra vägar. Det är inte så att någon uttryckt oro, och de som bor längs linjerna är ofta medvetna om problemet, men det gör det inte okej för det.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord