Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Varannan känner sig stressad på jobbet

Nära hälften av de anställda i finansbranschen upplever stress och press på jobbet, visar Finansförbundets arbetsmiljöundersökning. Ändå anser en majoritet att arbetsmiljön är god.

49 procent av de finansanställda uppger att de känner stress och press på jobbet. Det visar en ny arbetsmiljöundersökning som Novus gjort på uppdrag av Finansförbundet. Totalt har 2 496 av Finansförbundets medlemmar svarat på enkäten.

Resultatet är en förbättring jämfört med Finansförbundets förra undersökning som genomfördes 2018. Då svarade 57 procent att de upplevde stress och press på jobbet.

Av de som upplever sig stressade anger 80 procent att det beror på hög arbetsbelastning. Bland privat- och företagsråd­givarna upplever nästan hälften ökad stress på jobbet på grund av det rådande världsläget. De är också mer stressade än snittet, 62 procent av rådgivarna känner stress och press på jobbet.

Det näst största arbetsmiljöproblemet bland finansanställda är den fysiska arbetsmiljön, följt av oklara förväntningar och därefter balans mellan jobb och fritid. Samtliga problem har dock förbättrats jämfört med 2018, visar undersökningen.

Av de som jobbar på distans upplever var tredje att den fysiska arbetsmiljön är bättre vid distansarbete, medan 25 procent anser att den är sämre. 22 procent upplever att den psykosociala arbetsmiljön är bättre, och 17 procent anser att den är sämre. Trenden som syns i undersökningen är att ju fler dagar man jobbar hemifrån desto bättre upplever man arbetsmiljön hemma – både den fysiska och den psykosociala.

Sammantaget anser 76 procent av de finansanställda att deras arbetsmiljö är god eller mycket god. Endast 11 procent tycker att arbetsmiljön är dålig.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord