Gå direkt till textinnehållet
Manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Det här gäller när du jobbar hemma

Manualen Distansarbete har blivit ett vanligt arbetssätt sedan pandemin. Men har man rätt att jobba hemifrån ifall arbetsuppgifterna tillåter? Och vilket ansvar har arbetsgivaren att erbjuda skärm och kontorsstol? Finansliv reder ut vad som gäller.

Finanslivs undersökning om distansarbete visar att 80 procent av de anställda i finansbranschen ibland jobbar på distans, och att tre av fyra som inte gör det skulle vilja ha den möjligheten. För alla fungerar det inte med arbetsuppgifterna. Men om det går – har du då rätt att få jobba hemifrån?

– Även om man tycker att det borde gå så måste arbetsgivaren ge sitt tillstånd. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

Du kan alltså inte kräva att få jobba på distans – om det inte står i ditt anställningsavtal. De flesta som har samma jobb nu som innan pandemin har inga sådana bestämmelser i anställningsavtalet. Men om du ska börja på ett nytt jobb kan det vara värt att lyfta frågan. Arbetsgivare vet att distansarbete är eftertraktat och vill gärna vårda sitt varumärke, så om du ska skriva nytt anställningsavtal finns det möjlighet att få in det i avtalet.

Läs också

Undersökning: Så många får jobba hemma

– Jag tror att många förväntar sig att man kan jobba hemifrån när man tar ett nytt jobb, då är det bra om man försäkrar sig om det som ett villkor i anställningsavtalet, säger Henrik Cronier.

Samma sak gäller om arbetsgivaren kräver att du ska jobba hemifrån, fast du inte vill det. Alla har inte förutsättningarna för hemarbete, man kanske bor trångt eller har barn hemma som stör. Så länge det inte står i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal (och det inte råder extraordinära omständigheter som under pandemin) kan arbetsgivaren inte beordra distansarbete.

– Om du har jobbat på kontor innan pandemin så ingår det att du ska få jobba där, då ska man inte tvingas att jobba hemma, säger Henrik Cronier.

Omkring en tredjedel av de finansanställda upplever en orättvisa kring distansarbete, visar Finanslivs undersökning. Det kan handla om att kollegerna får jobba hemifrån, medan du själv har en chef som inte tillåter det. Går det att göra något åt det?

Arbetsskada och försäkring vid hemarbete

Om du drabbas av arbetsskada kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan och andra tilläggsförsäkringar. Det gäller även vid hemarbete, men för att klassas som arbetsskada måste den ha direkt koppling till dina arbetsuppgifter.

Arbetsskadeförsäkringen består av tre delar: livränta (förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada), ersättning för kostnader (i samband med skadan) och arbetsskadesjukpenning, (vid arbetsskada och om man inte får ordinarie sjukpenning).

Det är arbetsgivaren som ska göra anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan, i samråd med arbetsmiljöombud och dig som anställd. Om din arbetsgivare inte anmäler kan du göra det själv eller med stöd av facket. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen har du möjlighet att få ytterligare ersättning från en avtalsförsäkring, som Afa Försäkring.

Källa: Finansförbundet

 

– Din chef är arbetsgivarens förlängda arm, så i regel bestämmer chefen. Men om man tycker att det känns orättvist så kan man ta upp det med sin fackligt förtroendevalda, säger Henrik Cronier.

Andra orättvisor som lyfts i Finanslivs undersökning är att de som inte får jobba hemma lägger mer pengar på resor till och från jobbet. Men så länge det inte står i ditt anställningsavtal att du ska få ersättning för resor (vilket i så fall är en förmån som ska beskattas) så kan du inte kräva det, även om dina kolleger slipper resekostnaderna.

– Jag kan förstå att man kan tycka att det finns en orättvisa i det, men det motiverar inte att man kan kräva ersättning eller högre lön om man måste jobba på plats. Utgångspunkten är att man betalar sina resor till och från jobbet. Man kan däremot göra avdrag i deklarationen för sådana resor, men då måste man komma upp i en viss nivå, säger Henrik Cronier.

Om du har möjlighet att jobba hemifrån, vad har arbetsgivaren för skyldigheter att erbjuda kontorsmaterial? Kan du kräva att få en extern skärm och tangentbord, eller till och med höj- och sänkbart skrivbord?

Det beror på omständigheterna. Om det är arbetsgivaren som infört distansarbete kan du förvänta dig större resurser än om det sker på ditt eget initiativ.

– Det är svårt att kräva kontors­material, det bästa är att ha en dialog med arbetsgivaren. De flesta arbets­givare brukar hantera det på ett bra sätt. Men arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret oavsett var man befinner sig, så det ska vara en god arbetsmiljö även hemma, som förebygger ohälsa och olycksfall, säger Henrik Cronier.

Försäkringar för olycksfall och skador i arbetet gäller även vid hemarbete. Försäkringen täcker också psykiska besvär som orsakats av påfrestande arbetsförhållanden. Men i praktiken kan det vara svårt att bevisa att en skada som du fått i hemmet är en arbetsskada.

Enligt Afa Försäkring krävs att ett olycksfall som skett hemma har direkt koppling till dina arbetsuppgifter för att arbetsskadeförsäkringen ska gälla, till skillnad från en olycka på kontoret. Det kan till exempel vara att du snubblar på datorsladden eller att du ramlar när du går runt hemma under ett jobbsamtal. Däremot gäller inte försäkringen om du bränner dig på kaffekokaren, även om det sker under arbetstid.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord