Gå direkt till textinnehållet
Manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Så hög lön behövs för att bibehålla pensionen

Manualen Höjt inkomstbasbelopp gör att många finansanställda riskerar att få lägre pensionsavsättning i år. Finansliv reder ut hur stor löneökning du behöver för att behålla pensionen på samma nivå – och vilka andra ändringar som införs.

Flera ändringar har trätt i kraft på pensionsområdet sedan årsskiftet. Gränsen för när du tidigast kan ta ut allmän pension har höjts från 62 till 63 år. Även gränsen för när du tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har höjts från 65 till 66 år. Gränsen för när du tidigast kan ta ut tjänstepension ligger dock kvar på 55 år.

– De flesta av våra medlemmar kommer inte beröras av de här regeländringarna, det är inte så många som får garantipension och bostadstillägg. Men om man har behov av det kan man behöva vänta till 66 innan man kan gå i pension, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

Samtidigt höjs också åldersgränsen för utbetalning av a-kassa och inkomstförsäkring till 66 år, liksom rätten till sjukförsäkring (som tidigare kallades förtidspension) som numera gäller till månaden innan du fyller 66 år. Rätten att stanna kvar i anställning höjs också från 68 till 69 år.

En ändring som kommer att få stor effekt för anställda i finansbranschen är höjningen av inkomstbasbeloppet från 71 000 till 74 300 kronor. Inkomstbasbeloppet styr hur mycket du får i tjänstepension. För dig som jobbar på en arbetsplats där Finansförbundets kollektivavtal med BAO gäller består tjänstepensionen av BTP1 och BTP2. BTP1 är premiebestämd, vilket innebär att arbetsgivaren sätter av 4,5 procent av din lön i pension upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på all lön utöver 7,5 inkomstbasbelopp.

När inkomstbasbeloppet nu höjs innebär det att många riskerar att falla under gränsen för den högre pensionsavsättningen.

– Många av våra medlemmar ligger nära den gränsen, och det är dem som blir mest drabbade. De som ligger under gränsen påverkas inte, och de som ligger en bra bit över påverkas inte så mycket heller, säger Henrik Cronier.

För att få den högre pensionsavsättningen måste du i år tjäna mer än 557 250 kronor om året, vilket motsvarar 46 437 kronor i månaden. Förra året räckte det med en månadslön på över 44 375 kronor.

Även prisbasbeloppet höjs. Det påverkar inte pensionsavsättningarna men däremot garantipensionen, som höjs med 8,7 procent, och nivåerna på olika kollektivavtalade försäkringar.

Det höjda inkomstbasbeloppet påverkar också BTP2, som styrs av slutlönen. Den lön du har det år du går i pension avgör alltså hur stor pensionsavsättning du får. Du får 10 procent av slutlönen i pension upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 65 procent av slutlönen på det som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

– Man måste komma upp i lönenivå i år för att få bibehållen pension. Och på toppen av det kommer inflationen, som påverkar pensionen på samma sätt som den påverkar annan inkomst. Får du samma pension i kronor så minskar den ju i värde, säger Henrik Cronier.

De som redan gått i pension kommer däremot få en rejäl uppräkning av pensionstilläggen i år. Slutlönen som ligger till grund för BTP2 räknas upp årligen genom så kallade pensionstillägg, för att den inte ska urholkas av inflationen.

Ändringar inom pension 2023

  • Höjd åldersgräns för du man tidigast kan ta ut allmän pension – från 62 till 63 år.
  • Höjd gräns för hur länge du kan vara kvar i anställning – från 68 till 69 år.
  • Höjd gräns för när du tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – från 65 till 66 år.
  • Höjd gräns för utbetalning av a-kassa och inkomstförsäkring och rätt till sjukförsäkring – från 65 till 66 år.
  • Höjt inkomstbasbelopp – från 71 000 till 74 300 kronor.
  • Höjt prisbasbelopp – från 48 300 till 52 500 kronor.
  • Rätten till garantipension för utlandsboende tas bort.
    Källa: Pensionsmyndigheten

Det partsägda tjänstepensionsbolaget Alecta beslutar varje år hur stort pensionstillägget ska bli inom ITP-området (för privatanställda tjänstemän), och Finansförbundet och BAO brukar följa Alectas beslut. I år har Alecta beslutat att höja pensions­tilläggen med rekordhöga 10,84 procent, vilket motsvarar förändringen av KPI under mätperioden.

Finansförbundet och BAO har kommit överens om att följa Alecta även i år, och rekommendera pensionsbolagen på bankområdet att räkna upp tilläggen till BTP-planens pensionärer med 10,84 procent från och med den 1 januari 2023. Även fribreven räknas upp med samma procentsats.

– Det här är en fantastisk uppräkning av pensionstilläggen. Det är väldigt viktigt att man räknar upp pensionen, för vissa äldre pensionärer kan det betyda mer än halva tjänstepensionen, säger Henrik Cronier.

 

 

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord