Gå direkt till textinnehållet
Mikael Damberg, finansminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen föreslår 250 miljarder i statliga lånegarantier till elsektorn

Regeringen föreslår statliga kreditgarantier om 250 miljarder kronor till elbolag som riskerar att drabbas av likviditetskris. Hanteras inte frågan i tid finns betydande risker att problemen smittar av sig på det finansiella systemet, varnar finansminister Mikael Damberg (S).

Under söndagen gick regeringen mer i detalj igenom förslaget om statliga kreditgarantier för elbolag som riskerar att hamna i likviditetskris. Elbolagen kommer som högst att få låna 250 miljarder under 2022 och 2023. Kreditgarantierna riktas i första hand till svenska elbolag, men de två första veckorna omfattas även elproducenter i övriga Norden och i Baltikum tills att länderna fått egna åtgärder på plats.

Bakgrunden är de höga och volatila elpriserna som förvärrats sedan Ryssland i förra veckan meddelade att man minskar sin gasförsörjning till Västeuropa, där gasledningen Nordstream 1 nu är stängd på obestämd tid.

Prisökningarna och de kraftiga svängningarna på elmarknaden gör nu att Nasdaq Clearing, elbolagens motpart, ställer allt högre krav på säkerhet i form av likviditet. Risken är alltså att bolagen inte klarar att möta snabbt ändrade villkor och hamna i ”teknisk konkurs”, trots att de i grunden är livskraftiga.

Finansminister Mikael Damberg (S) varnade på söndagen för att ett sådant scenario skulle innebära risk att motparten Nasdaq Clearing drabbas av stora förluster, vilket i nästa led kan leda till spridningseffekter in i det finansiella systemet.

”Eftersom Nasdaq Clearing är en central del av det finansiella systemet vore det mycket allvarligt, och skulle kunna innebära stora risker för det finansiella systemet i Sverige, Norden och Baltikum”, sa Mikael Damberg under en pressträff.

Riksdagen sammanträder i dag, måndag, under ett extrainkallat möte för att fatta beslut om regeringens förslag. Finansministern underströk att det är avgörande att ett beslut fattas innan börsens stängning på måndagen.

Finansmarknadsminister Max Elger påpekade att den finansiella stabiliteten är god, men att åtgärderna som nu aviserats är ”nödvändiga för att säkerställa att så blir fallet”. Regeringen bedömer samtidigt sannolikheten som låg att kreditgarantierna kommer att komma till användning.

”Vi bedömer att den risken är mycket liten. Elbolagen har i dagsläget en sund affär, men har svårighet att mönstra den likviditet som krävs”, sa Max Elger.

Går regeringens förslag igenom kommer uppdraget för de statliga kreditgarantierna att ligga hos Riksgälden. För att få del av de kreditgarantierna ska företagen vara livskraftiga och inte betala utdelning eller bonusar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord