Gå direkt till textinnehållet

Så fick förbundets udda fågel bättre villkor

Det är bara sju år sedan Forex tecknade kollektivavtal för första gången – och vägen dit var snårig. Finansliv berättar historien om den mest udda klubben i Finansförbundet.

Om Forex Bank och X-change

• Forex startades 1965 och blev bank 2003.

• 2007 köpte Forex Bank upp sin största konkurrent X-change. Tillsammans har företagen 130 växlingskontor i fyra länder.

• Forex Bank och X-change har 1 300 anställda, varav ca 1 000 i Sverige. Knappt 600 av dem är medlemmar i Finansförbundet. 2010 fick de sitt första kollektivavtal.

Finansförbundet i Forex Bank och X-change har i dag tillsammans knappt 600 medlemmar. Men de har inte kollektivavtal med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) – utan med Svensk Handel.

Forex Bank startades 1965 av Rolf Friberg, som fortfarande är majoritetsägare i bolaget. Knappt 40 år senare, 2003, fick Forex sitt banktillstånd. Men då fanns fortfarande inget kollektivavtal. Forex var inte anslutna till någon arbetsgivarorganisation.

– Det fanns en stor skepticism till fackförbund och kollektivavtal hos ledningen, säger Glenn Axelsson, vice ordförande för Finansförbundets klubb på Forex.

Året därpå bildades den första Finansförbundsklubben på företaget. Tidigare hade de anställda engagerat sig i en samrådsklubb, en slags personalförening som förde samtal med ledningen. Samrådsklubben levde kvar även efter att Finansförbundsklubben bildades.

– Frågan om samråd och konstruktiv dialog har varit en viktig komponent i företaget, kollektivavtal eller ej, säger Tom Friberg, som är kommunikationschef på Forex Bank och som äger 20 procent av bolaget.

När Finansförbundsklubben drev på för att få till ett kollektivavtal valde Forex ledning en annan väg. Man gjorde om samrådsklubben till en förening, och tecknade avtal direkt med den i stället.

– Det var rätt likt andra kollektiv­avtal på handelsområdet. Men föreningen var ganska svag. Det fanns en facklig styrelse, men man hade ju ingen arbetstagarorganisation bakom sig, säger Glenn Axelsson.

Det blev tydligt när finans­krisen kom några år senare. Då gjordes avtalet om, och villkoren för de anställda ändrades.

– Det var en drastisk försämring. Det fick många att börja blicka mer åt Finansförbundet för

att få ett riktigt kollektivavtal, säger Glenn Axelsson.

2009 gick ordföranden för samrådsföreningen ut och uppmanade medlemmarna att gå med i Finansförbundsklubben. Kort därefter slogs de ihop. Den nya, större Finansförbundsklubben krävde återigen kollektivavtal. Och den här gången lyssnade arbetsgivaren.

– Vi hade en ny vd då, Magnus Cavalli Björkman. Han kom från SEB och var van vid att samarbeta­ med fackföreningar, och tyckte att ett modernt företag måste ha kollektivavtal, säger Glenn Axelsson.

Men i stället för att ansluta sig till BAO valde Forex att gå med i Svensk Handel. Beslutet förvånade de anställda. Tom Friberg tycker att det var ett logiskt val.

– Forex Banks stora butiksnät kan i viss utsträckning likställas med den verksamhet som bedrivs i butiker och detaljhandel vad gäller tillgänglighet, öppettider och service.

Forex val av arbetsgivarorganisation väckte diskussion på Finansförbundet centralt. Om förbundet tecknade avtal med Svensk Handel, vad skulle det få för konsekvenser för avtalet med BAO?

Förbundsstyrelsen röstade till slut ja till kollektivavtal med Svensk Handel. 2010 – sju år efter att Forex blev bank och 45 år efter att företaget bildades – fick de anställda sitt första kollektivavtal.

– Det var sämre villkor än BAO-avtalet, men det blev ändå ett hyfsat bra avtal. Mycket tack vare klubben och Finansförbundets ombudsmän, säger Glenn Axelsson.

Villkoren för de anställda har förbättrats varje gång avtalet har omförhandlats, enligt Glenn Axelsson. I dag tycker både klubben och ledningen att samarbetet fungerar väldigt bra.

Men under den senaste förhandlingen i våras uppstod ett annat problem.

– Svensk Handel har aldrig lagt sig i vår avtalskonstruktion tidigare, men nu ville man plötsligt lyfta upp löneförhandlingarna till det centrala avtalet. Vilket skulle innebära att vi på lokal nivå förlorar allt inflytande över lönerna.

Klubben motsatte sig kravet, vilket gjorde att förhandlingarna drog ut på tiden. Det gamla kollektivavtalet skulle ha löpt ut sista april, men förlängdes fram till mitten av sommaren då parterna till slut lyckades komma överens om ett nytt avtal.

Glenn Axelsson är oroad över kommande förhandlingar med tanke på Svensk Handels vilja att flytta frågorna till central nivå. Samtidigt är det långt kvar till nästa avtalsrörelse för Forex. Det nya avtalet gäller i tre år, till år 2020.

I framtiden hoppas Glenn Axelsson att Forex och X-change får ett avtal med BAO, och slipper vara den udda fågeln i Finansförbundet.

– Vi är en bank och tycker att det är självklart att vi ska ha samma villkor som alla andra banker.

Men företaget har inga planer på att byta arbetsgivarorganisation.

– Forex Banks kunderbjudande består och kommer att bestå av enkla banktjänster. Därför skiljer sig kunderbjudandet från den mycket mer komplexa verksamhet som bedrivs inom en större bank. Vi vill inte och kommer inte försöka konkurrera med storbanker och kan därför inte heller regleras av samma kollektivavtal, säger Tom Friberg.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord