Gå direkt till textinnehållet

Så gjorde vi: Nu ser alla hur pensionen utvecklas

Text: Åsa Berner
Foto: Johan Marklund

Utmaningen: Informationen om pensionen är otydlig

Kunderna upplever informationen om sina pensionssparanden som krånglig och otydlig, vilket ger lågt förtroende för branschen. Många, både arbetstagare och arbetsgivare har inte en aning om hur det har gått för pensionspengarna, och har svårt att jämföra resultat för att veta om pensionsförvaltaren gjort bra ifrån sig eller inte.

Kunderna börjar ifrågasätta mer och mer hur förvaltningen fungerar, vilken faktisk avkastning de får och om det betalas ut några provisioner. Det finns en ökad efterfrågan på netto-modeller – kunden vill veta i kronor och ören hur det gått, vad man får i plånboken att konsumera.

 

Lösningen: Transparens

När Brummer & Partners startade sitt livbolag 2011 beslutade de att försöka öka transparensen i pensionsinformationen till kunderna och göra det lättare att jämföra resultatet med andra.

Första steget var att alla medarbetare fick ta fram de bästa av sina pensionsbesked. Bolaget utgick sedan från de besked som man tyckte var mest tydliga. Sen intervjuade företaget både egna och andras kunder genom professionella referensgrupper, och testade idéer på dessa.

Projektet som höll på närmare ett år resulterade i ett nytt årsbesked där kunderna lätt kunde se dels den faktiska avkastningen efter avgifter och skatt och dels hur de egna fondvalen gått jämfört med traditionella livbolag och genomsnittligt PPM-sparande. Kunden kan också på en enkel skala se hur stora risker som tagits för att uppnå avkastningen.

Dessutom får arbetsgivarna årsbesked där de förutom den faktiska totalavkastningen för alla anställda kan se hur avkastningen fördelas mellan individerna.

 

Resultatet: Nöjda kunder

Brummer & Partners upplever att kunderna är väldigt nöjda med beskeden. Arbetsgivarna säger också i kundmötena att de nu får den information de alltid velat ha och en ökad kontroll som gör det lättare att utvärdera resultatet försäkringsbolaget levererar, enligt Brummer & Partners vd Helena Palmgren. Hon säger att bolaget fått nya kunder, särskilt företag, på grund av beskeden. Företagen kan nu bland annat lätt ringa in anställda vars sparande inte gått så bra.

io7vwxvrgesphvigcukd

Kommentar: Helena Palmgren, vd Brummer & Partners

”Kunderna säger till oss att det är nästan så att de sitter och väntar på att få våra besked. Det var precis vad vi ville uppnå – att folk tycker att det är kul att få pensionsbeskeden. Så är det ju inte alltid.Vi vill stå för transparens, tydlig pensionsinformation och kundnytta. Förhoppningsvis jobbar fler snart som oss. Vi har naturligtvis en fördel eftersom vi är ett nytt livbolag med nya system, men även om man har äldre system så tycker jag inte att bolagen ska låta det begränsa ambitionen att göra det enkelt för kunden.”

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord