Gå direkt till textinnehållet
Copyright © Nobel Media AB 2018. Foto: Nanaka Adachi

Så mycket växer Alfred Nobels pengar varje år

Hallå där Ulrika Bergman, finanschef på Nobelstiftelsen...

Du är ansvarig för förvaltningen av Nobelstiftelsens pengar. Berätta lite om uppdraget!

– Pengarna som förvaltas är samma kapital som Alfred Nobel lämnade efter sig. Han skrev i sitt testamente att pengarna ska användas för att dela ut priser till mänsklighetens största nytta. Han var specifik med vilka priser som skulle delas ut och att en del av pengarna ska användas till arbetet att ta fram pristagarna.

– Det innebär att vi inte har några inflöden i förvaltningen, utan det är samma kapital som han lämnade efter sig och den kapitalutvecklingen som vi lever på.

Vad är målsättningen i förvaltningen?

– Att vi klarar att dela ut priserna, göra analysen för att få fram pristagarna och även bära en del centrala kostnader. Det motsvarar ungefär en värdeutveckling i portföljen på 3,5 procent justerat för inflation per år.

Ulrika Bergman, Nobelstiftelsen.

Hur jobbar ni med strategin?

– Förvaltningen sköts som en så kallad långsiktig strategisk tillgångsallokering, vilket innebär att vi har en bred spridning med olika tillgångsslag men kan på kortare sikt ställa om fördelningen. I grunden har portföljen en procentuell fördelning som är ungefär 55 procent i aktier, 25 i alternativa tillgångar, 10 i fastigheter och 10 i räntebärande. Vi investerar i stort sett bara via fonder.

Med den fördelningen låter det som att portföljen har presterat bättre än målsättningen på 3,5 procent?

– Snittavkastningen ligger på 7,3 procent de senaste fem åren räknat fram till årsskiftet 2018/2019.

Hur mycket kapital har Nobelstiftelsen under förvaltning?

– Det är ungefär 4,5 miljarder kronor, vilket går att jämföra med de 31 miljoner kronor som Alfred Nobel lämnade efter sig 1896.

Fotnot: 31 miljoner kronor 1896 motsvarar ca 2,1 miljarder kronor i dagens penningvärde mätt med konsumentprisindex.