Gå direkt till textinnehållet
Marie Brundin. Foto: Emil Nordin.

»Samarbete internationellt ger styrka och kompetens«

I år firar Nordic Financial Unions, NFU, 100 år och den 19–20 juni håller organisationen en jubileumskonferens i Helsingfors. Finansliv ställde fem frågor till Nordeas Marie Brundin, fackligt förtroendevald, som kommer delta från Finansförbundet.

NFU firar 100 år i år. Vad är dina förväntningar på jubileumskonferensen?

– Tillbakablick, framåtblick, kompetenshöjning, träffa fackliga kolleger från hela Norden och att det blir lite festligheter.

Vilka kommer att delta?  

– NFU är ju de nordiska fackförbunden inom finans och försäkring tillsammans, vår lobbyorganisation, så självklart kommer alla förbunden att vara på plats. Vi är sju medlemsförbund.

Vilka frågor tror du kommer hamna i fokus?

– Temat är »proud fast, shaping the future«. På programmet finns bland annat följande punkter:  How can we shape our future – learnings from the past. Democracy and civil society’s role in Nordic cooperation. Proud past. Shaping the future. NFU 100 years book release. EU Morning Briefing. Nordic Finance and the Good Society. Current trends in finance – the employee perspective. Trade Unions role in society.

Varför är det internationella fackliga samarbetet viktigt? 

– Vi har samma frågor och samarbetet ger styrka och kompetens. Det skiljer sig inte särskilt mycket mellan de nordiska länderna, utan det är i stort sett samma fackliga frågor som förbunden driver.

Vad hoppas du annars att konferensen ska ge? 

– Nya kunskaper och inblickar, stolthet, styrka och trevliga möten.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord