Gå direkt till textinnehållet
Elin Betschart, Sparbanken Skåne. Foto: Jonas Eng

»Många är oroliga att lönen inte hänger med inflationen«

Lön kommer vara den enskilt viktigaste fackliga frågan under 2023, enligt förtroendevalda i Finansförbundet.

Lön blir den enskilt viktigaste fackliga frågan under 2023. Det är en rad förtroendevalda som Finansliv pratat med på Finansförbundets kongress överens om. Det handlar dels om jämställda löner, dels om löneläget i stort givet den höga inflationen.

Elin Betschart, Sparbanken Skåne. Foto: Jonas Eng

Elin Betschart, Sparbanken Skåne 

– Det är lön, att inflationssäkra lön är det som är viktigast för medlemmarna. De är oroliga såklart i och med att kostnaderna har gått upp väldigt mycket. Då är många oroliga att löneutvecklingen inte hänger med och att man inte får lika mycket kvar. Därför är det rätt avgörande att man får bra löneutveckling.

Fr vänster: Berit Olsson, tidigare ordförande i Finansförbundet i Nordea och hedersmedlem. Pernilla Påhlman, SEB.

– Det digitala arbetet kommer vara en stor fråga. Hur ska du jobba och hur får du det fackliga arbetet att fungera med medlemskontakter, säger Berit Olson.

Foto: Emil Nordin.

– Arbetsmiljöfrågan kommer vara viktig. Inte minst var och hur man jobbar och hur man får ihop det för att behålla flexibiliteten både från arbetsgivaren och från personalen. Även hot mot bankanställda kommer vara en viktig fråga. Vi har mycket regleringar på oss som vi ska följa, men samtidigt har tonen mot bankanställda blivit alldeles för hård.
– Sen är det lönefrågan där det finns förväntningar, inte minst nu med den höga inflationen. Det är många medlemmar som inte känner igen sig i lönestatistiken. Det är stora medlemsdelar som ligger lågt, så där finns det förväntningar, säger Pernilla Påhlman.

Foto: Emil Nordin.

Lotta Karlsson, Sparbanken Skåne 

– Jag tror det är lönebildningen, löner och omställningen. Att vi verkligen får bra löneförhandlingar och inte styrs för mycket av arbetsgivarna. För kollektivet som helhet tycker jag det är en viktig fråga.

 

Foto: Emil Nordin.

Kristina Wirf, Danske Bank

– Jag skulle säga för medlemmarna är det naturligtvis lön med tanke på den inflation vi har. Våra medlemmar behöver kanske inte vara jätterädda för den arbetslöshet som kan komma inom andra områden, det tror jag inte kommer komma på samma sätt alls i vår bransch. Men just lön kommer vara centralt, så det blir en viktig fråga att bevaka.

Foto: Emil Nordin.

Fr vänster: Helén Hedin, Handelsbanken Gävle. Erik Boss, Handelsbanken Karlstad

– Rent spontant säger jag samarbete. Samarbete på alla plan. Ju fler vi är och samarbetar desto bättre, säger Erik Boss.

– Sen också lönefrågan är jätteviktig tycker jag som kvinna, lika lön för lika arbete och att jobba vidare med den frågan, säger Helén Hedin.

Foto: Emil Nordin.

Lotta Eiman, Nordea

– Jämställda löner, att det blir mer jämställt. Det är ständigt viktigt.

 

 

Foto: Emil Nordin.

Marie Brundin, Nordea

– Lönerna. Därför att det är det som ligger närmast medlemmarna. Det är medlemmarnas viktigaste fråga och med det ekonomiska läget så känns det extra viktigt.