Gå direkt till textinnehållet
Samira Aissi, investment manager SEB Greentech VC. Foto: Jonas Eng

SEB vill mångdubbla greentech-investeringarna

SEB Greentech VC planerar att mångdubbla sina investeringar i gröna teknikbolag, och har utökat antalet anställda från en till fem på mindre än två år. »Vi förväntar oss att fördubbla portföljen i år och fortsätta så varje år« säger Samira Aissi, som anställdes i april.

SEB Greentech Venture Capital startades hösten 2020, med målet att investera i teknikbolag som kan skynda på den gröna omställningen. Vid starten hade enheten ett investeringskapital på 300 miljoner kronor och endast en anställd, chefen Markus Hökfelt. Nu jobbar fem personer på SEB Greentech VC. Den senast anställda är investment managern Samira Aissi, som närmast kommer från Swedfund där hon jobbat med impact-investeringar.

– Vi växer snabbt. Vi började med Markus, som gjorde de första fyra investeringarna, nu skalar vi upp teamet. Vi förväntar oss att fördubbla portföljen i år och fortsätta så varje år de närmaste åren, säger Samira Aissi til Finansliv.

Vad letar ni efter i de företag ni investerar i?

– Vi investerar i innovativa bolag som på något sätt bidrar till att reducera växthusgasutsläpp eller hjälper oss hålla oss inom de nio planetära gränserna. Vi letar efter bolag som har en ganska färdig produkt som har testats, och som behöver kommersialisera den. Vi tittar främst på norra Europa, men också andra marknader. Vi tittar på allt från grön teknik, till exempel grön vätgas, grön betong, fusionsteknik, inkapslande av koldioxid, industrinära lösningar för att få ner utsläpp till mjukvara för att underlätta den gröna omställningen. Vi letar efter bolag som verkligen kan göra skillnad, team som vi tror har kapacitet att genomföra sin idé, och produkter som vi tror kommer gå att skala upp.

Nio planetära gränser

Planetens gränser är ett koncept utvecklat av en grupp forskare under ledning av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre. Enligt konceptet finns nio globala processer kopplade till förändringar i miljön som drivs på av mänsklig aktivitet:

  1. Klimatförändring
  2. Förlust av biologisk mångfald
  3.  Ozonskiktets uttunning i stratosfären
  4. Havsförsurning
  5. Bioeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler)
  6. Förändrad markanvändning (t.ex. avskogning)
  7. Färskvattenanvändning
  8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer)
  9. Nya kemiska substanser (T.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster)

Källa: Stockholm Resilience Center

Hittills har SEB Greentech VC investerat i fem bolag, bland annat Climate View, ett mjukvarubolag vars operativsystem hjälper städer och kommuner att optimera sitt hållbarhetsarbete, samt Corpower Ocean, som jobbar med vågkraft för storskalig elproduktion.

SEB Greentech VC går in med 10-40 miljoner kronor som första investering, och kan därefter göra uppföljande investeringar.

– Vi vill följa bolagen länge, och utveckla dem över tid. Vi vill vara aktiva investerare, och vill ta poster i styrelserna, säger Samira Aissi.

Vad hoppas ni kunna uppnå?

– Vi vill skynda på transitionen till ett fossilfritt samhälle, och göra det som behöver göras för att vi ska kunna hålla oss inom de planetära gränserna. Vi hoppas kunna hitta lösningar som verkligen har stor betydelse för människor och planeten. Och vi tror inte att det är en lösning, utan jättemånga olika som behöver bidra.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord