Gå direkt till textinnehållet
foto: Istock

Svalnat intresse för krypto

Ny analys från Finansinspektionens visar ett minskat intresse för kryptotillgångar och de flesta som sålt av hela sitt innehav i kryptocertifikat har förlorat pengar.

Finansinspektionens (FI) analys om svenskarnas handel i kryptocertifikat visar att omsättningen i handeln minskat under senaste två åren. Analysen visar också att mer än hälften som handlat med kryptocertifikat under de senaste sex åren har förlorat pengar på sin investering. Detta trots att den underliggande marknaden stigit med uppåt 500 procent under perioden.

Syftet med analysen är enligt FI, att få en bättre förståelse för hur kryptotillgångar handlas bland svenskar. Att studera utfallet från handeln ger viktig kunskap för FI att bättre förstå riskerna för konsumenter som handlar i dessa tillgångar. FI gick ut och varnade i våras för investeringar i kryptotillgångar.

Sedan 2018 har priserna på kryptotillgångar varierat mycket. Enligt FI illustrerar det att riskerna med att investera i dessa tillgångar är hög. Analysen visar att intresset för att investera i kryptocertifikat har gått upp och ner i perioder och ofta samvarierat med kraftiga prisrörelser i de underliggande kryptotillgångarna.

Analysen visar att intresset hos privatpersoner att investera i kryptotillgångar har ökat de senaste åren. Omkring 200 000 svenskar investerade i kryptocertifikat mellan januari 2018 och mars 2024. Medianinvesteraren handlade kryptocertifikat för cirka 9 800 kronor, vilket är små summor jämfört med det som hushållen sparar i fonder och aktier. Enligt FI var investerarna främst yngre personer och åtta av tio var män.

Enligt analysen har ungefär 60 procent av dem som handlade sålt av hela sitt innehav den sista mars 2024. De flesta som sålt av hela sitt innehav i kryptocertifikat har förlorat pengar, trots att tillgångarna ökat i värde med uppåt 500 procent sedan 2018. En bidragande orsak till att så många förlorat pengar är de höga avgifterna, och enligt FI:s beräkningar har svenskarna betalat totalt cirka 320 miljoner kronor i avgifter.

– Trots att intresset varit stort i att investera i kryptocertifikat ser vi en trend som pekar på att det har börjat svalna på senare tid. Under de senaste två åren har inflödet av nya förstagångsköpare minskat och omsättningen i handeln har också sjunkit. Därtill har 60 procent av alla som handlat kryptocertifikat sålt av hela sitt innehav och inte investerat dem i kryptocertifikat igen, säger Mathias Lien Oskarsson, analytiker på FI, i en kommentar till analysen.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord