Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Antalet rapporter om misstänkt penningtvätt ökar igen

Antalet misstankerapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism fortsätter att öka kraftigt 2023. Det visar Finanspolisens årsrapport.

Antalet rapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism har ökat kraftigt sedan ett par år tillbaka. Under 2023 fortsätter trenden och antalet uppgick till 56 136, en ökning med nästan 25 procent från 45 113 året innan. Ökningen behöver dock inte betyda att omfattningen av penningtvättsbrott ökat i motsvarande grad.

”Finanspolisens bedömning är att ökningen beror på en kombination av faktorer såsom ökad förmåga hos verksamhetsutövare att upptäcka och stoppa misstänkta transaktioner eller beteenden samt att rapporteringsplikten gradvis utökats till att omfatta fler branscher”, skriver Finanspolisen i årsrapporten.

Finanspolisen bedömer också att rapporteringen kan ha påverkats av penningtvättslagen som trädde i kraft under 2023, som möjliggör samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och kreditinstitut. För att bekämpa den ekonomiska brottligheten är samarbete en viktig del, enligt Finanspolisen.

Samtliga branscher har skickat in fler misstankerapporter 2023 jämfört med 2022. Precis som tidigare år kommer majoriteten (70 procent) av misstankerapporterna från bankerna. Övriga företag inom den finansiella sektorn står för 20 procent av rapporterna.

Valutaväxling beskrivs i rapporten som ett av de vanligaste sätten för kriminella att tvätta illegala pengar. Andra tillvägagångssätt är penningtvätt via kryptovaluta och bedrägerier. Kryptovaluta underlättar för de kriminella penningflödena att nå internationella brottsarenor.

Enligt Finanspolisen spelar illegala kryptoväxlare en central roll, inte bara inom penningtvätt, utan även i bedrägerier och finansieringen av storskalig narkotikaförsäljning.

Totalt rapporterade 363 aktörer in till Finanspolisen under 2023, en ökning från 322 året innan.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord