Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Antalet rapporter om misstänkt penningtvätt ökar kraftigt

Antalet misstankerapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökade kraftigt under 2021. Det visar Finanspolisens årsrapport. Utvecklingen ska inte ses som att den kriminella aktiviteten har ökat i samma takt, hävdar enheten.

Antalet rapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökade kraftigt under 2021. Antalet uppgick till 37 528 från 24 505 året innan, vilket motsvarar en ökning över 50 procent.

Det skriver Finanspolisen i sin årsrapport för 2021.

Den absoluta merparten av rapporteringen handlar om misstankar om penningtvätt. Under 2021 handlade 98 procent av rapporterna om misstänkt penningtvätt, 1 procent om misstänkt terrorfinansiering och i runt 1 procent av fallen förekom misstankar om både och, enligt rapporten.

Den kraftiga rapporteringsökningen innebär inte nödvändigtvis att omfattningen av penningtvätt i samhället har ökat i samma takt, hävdar Finanspolisen.

En förklaring handlar om förbättrade tekniska system med mer automatiserad rapportering. Att bankerna har utökat personalstyrkan på området de senaste åren kan vara en annan förklaring bakom utvecklingen, enligt enheten.

”Det är positivt att rapporteringen ökar men antalet säger inte allt om informationsvärdet av rapporterna. En enskild rapport kan innehålla genomarbetade analyser och omfattande material medan andra innehåller en enda transaktion. Det finns också stora skillnader i datakvalitet mellan rapporterna. En förutsättning för att finanspolisen ska kunna omhänderta informationen är att rapporterna är strukturerade på rätt sätt”, skriver Finanspolisen i rapporten.

Antalet misstankerapporter har ökat kraftigt mellan 2020 och 2021. Källa: Finanspolisen

Likt tidigare år kommer runt tre fjärdedelar av alla misstankerapporter från bankerna. För den finansiella sektorn som helhet är andelen över 90 procent. Även spelsektorn står för en relativt stor del av rapporteringen, uppger Finanspolisen, medan runt 0,5 procent av rapporterna kommer från övriga branscher.

”Bland exempelvis fastighetsmäklare, advokater och revisorer är det bara några enstaka verksamhetsutövare per år som rapporterar misstankar till finanspolisen. Här behöver antalet rapportörer och rapporter bli fler”, skriver Finanspolisen.

Valutaväxling beskrivs som ett av de vanligaste sätten för kriminella att tvätta illegala pengar och var ett av Finanspolisens fokusområden under 2021, där en rad insatser gjorts under året.

”Det framkommer med all tydlighet att tillgången till illegal valutaväxling är avgörande för den storskaliga narkotikahandeln i Sverige”, skriver enheten.

Andra tillvägagångssätt som Finanspolisen analyserat närmare är penningtvätt via kryptovaluta och bedrägerier. Enligt Finanspolisen utgör bedrägerier en femtedel av alla penningtvättsrapporter. Penningtvätt genom neobanker var ytterligare ett tema som enheten tittat närmare på.

Totalt rapporterade 278 aktörer in till Finanspolisen, något fler än föregående år.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika