Gå direkt till textinnehållet
Niklas Wykman, finansmarknads- minister. Foto: Tor Johnsson

»Alla måste göra mer mot penningtvätt«

Samarbete i branschen och ny EU-förordning är finansmarknadsminister Niklas Wykmans recept för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Samarbete i finansbranschen är viktigt för att komma åt penningtvätt och organiserad brottslighet. Det upprepade flera talare när finansbranschen samlades på Penningtvättsdagarna i Stockholm, däribland finansmarknadsministern Niklas Wykman.

– Penningtvätt uppgår uppskattningsvis till närmare 3 procent av
BNP globalt, 1–2 procent i EU och 130 miljarder kronor bara i Sverige. Det är ett jätteproblem och här måste vi alla göra mer, både regeringen och finansbranschen, säger Niklas Wykman.

Penningtvätt är ett stort problem globalt. Det läggs miljardbelopp på att bekämpa ekonomisk brottlighet och att endast 1 procent beslagtas är ett misslyckande, enligt Chris Bostock från Deloitte, en av talarna på Penningtvättsdagarna. Han betonade att ekonomisk brottslighet inte handlar om tjänstemannabrott utan det drabbar de sämst ställda i samhället som utnyttjas av kriminella grupper med trafficking i olika former. Han efterfrågar ett samarbete över gränserna och att bekämpningen sker mer effektivt och den svenska regeringen är inne på samma spår.

Förra regeringen lade fram ett lagförslag mot penningtvätt där det skulle bli lättare för banker, Finans­inspektionen och Polisen att dela uppgifter med varandra. Dåvarande regering gick inte vidare med det, eftersom EU-kommissionen kom med ett eget AML-paket. Det är EU:s nya lagstiftningspaket om penningtvätt som nuvarande regering arbetar med. Att vara engagerad i Europeiska unionen är centralt i kampen mot penningtvätt, tycker Niklas Wykman.

– Merparten av de grundläggande regleringarna på området är gemensamma för EU. Det kan skilja sig mellan länder, men över tid blir det mer effektivt att göra det gemensamt. Sverige är mycket drivande i rådet och i Europaparlamentet med penningtvättsfrågan. Det råder en bred samsyn att kravet på samma kund och samma transaktion ska lättas upp så att det blir möjligt att följa hela transaktionen i det finansiella systemet, med flera kunder och aktörer inblandade, säger han.

Regeringens åtgärder mot penningtvätt

  • Utökade möjligheter till samverkan och informationsdelning.
    Stärkt kund­identifiering för att motverka bedrägerier.
  • Förstärkt reglering av valutaväxlare.
  • EU:s nya lagstiftningspaket om penningtvätt.
  • Bokstavsutredning om deltagande i samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor.
  • Ny utredning tillsatt om säker och tillgänglig digital identitet (e-legitimation).

Men det finns också andra frågor som diskuteras i EU. En ny regelbok kring penningtvätt och terroristfinansiering och var den nya myndigheten (AMLA) ska ligga. Myndighetens uppgift blir att effektivisera unionens regelverk för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att hela paketet klubbas under Sveriges ordförandeskap som avslutas den 30 juni.

– Vår ambition är att det ska kunna slutföras under det svenska ordförandeskapet och om det inte blir klart får vi fortsätta driva det under det spanska ordförandeskapet.

Det sker även ett pågående arbete på EU-nivå om reglering av kryptovalutor, berättar Niklas Wykman. Kryptotillgångar är svåra att spåra, vilket ökar risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Det är oerhört svårt att värdera var krypto- och andra digitala tillgångar tar vägen i framtiden. Men om vi ska ha någon chans att nå framgång krävs givetvis regleringar och åtgärder som gör det legitimt och spårbart. Ett arbete pågår på EU-nivå med Mica-förordningen. Här har vi chansen att komma före exempelvis USA och andra med att få regleringar på plats som kan bidra till att främja ny teknik.

Ministern lyfter fram fastighetssektorn som en sektor där penningtvätt kan vara ett problem. Affärsmodellen bygger på att man tar upp stora krediter, vilket medför många risker. Han påpekar att det är viktigt att banker och finansiella institut fortsätter med sitt arbete för att bekämpa kriminaliteten i samhället.

– Jag förstår att det är jobbigt med alla blanketter som behöver fyllas i och att få kunderna att förstå att det är nödvändigt. Regeringen, myndigheter och branschen arbetar med att stärka kundidentifiering för att öka kundsäkerheten och motverka bedrägerier som blivit allt vanligare.

När får vi se en minskning av penningtvätt?

– Det är svårt att säga något om framtiden, men vi måste först få de här reglerna på plats för att kunna följa transaktioner hela vägen. Vi behöver se ett trendbrott, att penningtvätt minskar. Regelefterlevnad är ett viktigt fokus men det är också avgörande att den information som samlas in är användbar. Vi måste gå från regelefterlevnad till effektiv brottsbekämpning och här spelar Polisen en stor roll. Regelverken måste hela tiden utvärderas för att se hur effektiva och ändamålsenliga de är. Vi har tuffa motståndare.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord