Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tomas Oneborg

Svensk BNP backar

Den svenska BNP-siffran backade i fjärde kvartalet med 0,6 procent mot kvartalet före, visar preliminära siffror från SCB.

BNP sjönk med 0,6 procent i fjärde kvartalet, rensat för säsong och jämfört med kvartalet innan. Det visar en preliminär sammanställning från SCB. Även mätt i årstakt minskade BNP med 0,6 procent.

Förhandssiffrorna blev en missräkning för analytikerna som räknat med en tillväxt på 0,2 procent från föregående kvartal och oförändrat i årstakt, enligt Infront.

SCB:s BNP-indikator pekar på att Sveriges BNP-tillväxt för 2022 landar på 2,4 procent preliminärt. Det är runt en halv procentenhet lägre än storbankernas prognoser från inledningen av året.

Olle Holmgren, ekonom och inflationsexpert på SEB, pekar i en intervju med TT på låg konsumtion och att företagens lager som varit starka nu fallit tillbaka som två faktorer bakom den preliminära BNP-siffran.

»Det var en rejält svag siffra, svagare än vi hade förväntat oss«, säger han till TT.

BNP backade även med 0,5 procent i december, säsongsrensat och jämfört med månaden innan, enligt SCB.