Gå direkt till textinnehållet
Tre myntstaplar tätt bredvid varandra i olika höjd, med varsin spelpjäs på i olika färg – en grön, en röd och en gul spelpjäs.
Sverige har den minsta skillnaden mellan hög- och låginkomsttagare i EU. Störst skillnader finns i Polen.

Sverige har minsta löneklyftorna

Sverige har den minsta löneskillnaden mellan hög- och låginkomsttagare i EU. Allra störst skillnad finns i Polen. Detta enligt ny EU-statistik.

EU:s statistikbyrå har delat in löntagarna i medlemsländerna efter hur mycket de tjänar i timmen före skatt. Statistiken bygger på hur lönerna såg ut 2014. Den tiondel som tjänar mest har sedan jämförts med den tiondel som tjänar minst.
Den minsta skillnaden har då Sverige, där de tio procent som har högst lön tjänar minst två gånger så mycket som de tio procent med lägst lön.
Störst skillnader finns i Polen, följt av Rumänien, Cypern, Portugal och Bulgarien. I Polen tjänar höginkomsttagarna nästan minst fem gånger så mycket som låginkomsttagarna.

Om man ser till hur höginkomsttagarnas löner skiljer sig från medelinkomsttagarnas finns störst skillnad i Portugal, där den mest välbetalda tiondelen av befolkningen tjänar nästan tre gånger så mycket som medianlönen i landet. Minst skillnad i detta avseende finns i Sverige och Danmark.
Om man jämför låginkomsttagarnas löner och medianlönen är det Estland som har störst löneskillnader – de som tjänar minst får bara hälften av medianlönen i sina lönekuvert. Minst skillnader har återigen Sverige, tätt följt av Belgien och Finland.

Text: Åsa Berner

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika