Sverige har minsta löneklyftorna
Sverige har den minsta skillnaden mellan hög- och låginkomsttagare i EU. Störst skillnader finns i Polen.

Sverige har minsta löneklyftorna

Sverige har den minsta löneskillnaden mellan hög- och låginkomsttagare i EU. Allra störst skillnad finns i Polen. Detta enligt ny EU-statistik.

EU:s statistikbyrå har delat in löntagarna i medlemsländerna efter hur mycket de tjänar i timmen före skatt. Statistiken bygger på hur lönerna såg ut 2014. Den tiondel som tjänar mest har sedan jämförts med den tiondel som tjänar minst.
Den minsta skillnaden har då Sverige, där de tio procent som har högst lön tjänar minst två gånger så mycket som de tio procent med lägst lön.
Störst skillnader finns i Polen, följt av Rumänien, Cypern, Portugal och Bulgarien. I Polen tjänar höginkomsttagarna nästan minst fem gånger så mycket som låginkomsttagarna.

Om man ser till hur höginkomsttagarnas löner skiljer sig från medelinkomsttagarnas finns störst skillnad i Portugal, där den mest välbetalda tiondelen av befolkningen tjänar nästan tre gånger så mycket som medianlönen i landet. Minst skillnad i detta avseende finns i Sverige och Danmark.
Om man jämför låginkomsttagarnas löner och medianlönen är det Estland som har störst löneskillnader – de som tjänar minst får bara hälften av medianlönen i sina lönekuvert. Minst skillnader har återigen Sverige, tätt följt av Belgien och Finland.

Text: Åsa Berner

publicerad
14 december 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram