God löneutveckling – men mest för männen
Silhouette of man hopping on gold coins. Vector illustration

God löneutveckling – men mest för männen

3,1 procent – det var löneutvecklingsnivån inom bank och finans under 2015. Efter tre år där kvinnor fått något högre löneutveckling drar männen återigen ifrån och ökar lönegapet.

– Medlemmarna i Finansförbundet har även detta år haft en god löneutveckling, både reallönemässigt och jämfört med andra tjänstemannagrupper, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

Men hon tillägger att förbundet vet att löneutvecklingen inte är helt jämnt fördelad.
– Framför allt blir vi bestörta när vi ser att kvinnor fått lägre utdelning än männen. Det är ett trendbrott, eftersom kvinnorna de senaste tre åren fått några tiondelar mer, vilket inte alls är tillräckligt, men i alla fall steg åt rätt håll, säger hon.

Medan männens löneutveckling var 3,2 procent, fick kvinnorna nöja sig med 3,0 procent. Finansförbundet ska nu analysera siffrorna och gå djupare på hur det ser ut i olika yrkesgrupper och kategorier, samt prata med de lokala klubbarna i företagen, där lönekartläggningarna görs.
Med tanke på det Lika lön-projekt som varit igång i flera år, och som arbetsgivarna och Finansförbundet i senaste avtalsförhandlingarna kom överens om skulle fortsätta och utökas, är utvecklingen förvånande.
– Jag hade räknat med att det i år i stället skulle blivit fler tiondelar än tidigare åt rätt håll, säger Ulrika Boëthius.

En annan negativ överraskning som hon ser är att den kundmötande personalen, som uppvärderades förra året, är en av de grupper som i år haft en sämre löneutveckling än genomsnittet. Förbundet har i undersökningar sett att medlemmarna i den här gruppen har en pressad arbetssituation, upplever sig mer stressade och att deras arbetsuppgifter blivit besvärligare att uträtta.
– Om man inte satsar lönemässigt på den här gruppen tror jag att man gör ett strategiskt misstag som kommer bli dyrbart på sikt.
– I tjänsteföretag, som bankerna är, behöver man satsa på dem som möter kunderna – det bygger hela kundnöjdheten, kundnyttan och lojaliteten.

En annan grupp som halkar efter är IT.
– Det har vi heller ingen förklaring till. Digitalisering, med allt vad det innebär, är den stora snackisen i branschen. Därför är det lite underligt att se att även IT-arbete ligger under genomsnittet för löneutvecklingen, säger Ulrika Boëthius.

Jurister är däremot en grupp som fortsätter trenden från förra året med en löneutveckling över snittet.
– Här har bankerna fått ta in mycket högutbildad personal inom compliance och som aktuarier, för att kunna efterleva all den reglering som kommit efter senaste finanskrisen.

Provision och bonus har bytts mot fast lön på vissa områden vilket påverkat löneutvecklingen till viss del.

Som vanligt är det de som bytt tjänst under året som kunnat få upp sin lön mest. De inom bank och finans som stannat kvar på samma post under året hade en löneökning på 1,4 procent. Männens löneutveckling i den här gruppen var 1,7 procent, medan kvinnornas var 1,5 procent.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

publicerad
9 december 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram