Gå direkt till textinnehållet
Anders Johansson, ordförande i FTF, sittandes på en bänk utanför en kontorsbyggnad.
Anders Johansson, ordförande i FTF. Foto: Johan Marklund

Lönerna höjs med 2,2 procent

FTF har kommit överens om nivån på löneökningarna med arbetsgivarna i FAO, medan Finansförbundets medlemmar inte berörs direkt av det nya märket för arbetsmarknaden.

Industrin sätter märket

6,5 procents löneökningar under tre år är det märke som arbetsmarknaden har att rätta sig efter, enligt industrins löneavtal som blev klart 31 mars. 

Finansförbundet har ett sifferlöst tillsvidareavtal med bankarbetsgivarna i BAO, och förhandlar därmed inte centralt om lönenivån.

Försäkringsbranschens parter – fackförbundet FTF och arbetsgivarna i FAO – har däremot beslutat att industrins märke ska vara utgångspunkt för lönedelen i kollektivavtalet. Det nya löneavtalet dem emellan gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2018. För FTF:s medlemmar i Folksam – där motparten på arbetsgivarsidan heter KFO – pågår förhandlingarna fortfarande om lön och flexpension.

FTF:s avtal med FAO slöts redan i slutet av december 2016. Utom just nivån på löneökningarna, detta i väntan på industrins normerande märke.

Anders Johansson är ordförande i FTF och han poängterar att parterna bestämt att lönebildningen ska vara lokal, vilket betyder att de lokala parterna ska lägga stora ansträngningar på att hitta en lönenivå som är bra sett till förutsättningarna lokalt.

– Märket är givetvis normerande i de processerna och därför är det bra för oss att industrins märke har alla förutsättningar att bli normerande på hela arbetsmarknaden. Märket används också som en stödlösning ifall man inte kan komma överens lokalt. För 2017 är det då 2,2 procent som gäller för oss, säger Anders Johansson.

I industriavtalet ingår en ytterligare avsättning till flexpensionen, det vill säga möjligheten att trappa ner i arbetstid åren innan pensionen. Den delen har FTF redan på plats. Anders Johansson är supernöjd med att FTF, tillsammans med FAO och Akademikerförbunden, kunnat komma i mål med ett nytt pensionsavtal som innehåller en deltidspension – eller flexpension om man så vill.

– Det ger högre pensionsavsättningar stegvis från det nyligen passerade årsskiftet och till och med 2021. Lösningen samspelar med en stegvis sänkning av semestertillägget så att det kommer på samma nivå som arbetsmarknaden i övrigt, förklarar Anders Johansson, som menar att den framtida pensionen riskerar att bli alltför låg för väldigt många och särskilt för de unga som nu etablerar sig på arbetsmarknaden.

De nya reglerna om deltidspension trädde också i kraft från och med årsskiftet. De innebär en förstärkt rätt för den som fyllt 62 år att ansöka om deltidspension.

 

Text: BrittMari Lantto

Foto: Johan Marklund

 

Försäkringsanställda – här är era löner!

Lönerna inom försäkringsområdet ökade i genomsnitt med 2,2 procent förra året. Finansliv har kollat på löneläget för några av de största lönegrupperna.

Siffrorna kommer från FAO:s senaste lönestatistik som visar hur det såg ut i oktober 2016. Vi redovisar siffrorna för den eller de svårighetsnivåer där flest personer arbetar i varje lönegrupp. Siffrorna gäller för den 40:e percentilen, det vill säga den lönenivå där 40 procent av alla i gruppen har högst så mycket i lön och 60 procent tjänar minst så mycket. Siffrorna inom parentes är antalet personer i respektive grupp.

Lönestatistiken vi utgår från anger löner vid 10:e, 40:e och 90:e percentilen. Det handlar om fast lön utan eventuella provisioner.

Medlemmar i FTF kan logga in på FTF:s sajt och botanisera mer bland löneuppgifterna.

Skadearbete, sak, nivå 2
• Hela Sverige utom Stockholm (918)
27 700 kronor/månad
• Enbart Stockholm (279)
30 000 kronor/månad

Skadearbete, sak, nivå 3
•Hela Sverige utom Stockholm (263)
31 700 kronor/månad
• Enbart Stockholm (76)
35 400 kronor/månad

Skadearbete, person, nivå 2
•Hela Sverige utom Stockholm (492)
28 300 kronor/månad
• Enbart Stockholm (164)
30 600 kronor/månad

Skadearbete, person, nivå 3
•Hela Sverige utom Stockholm (187)
31 000 kronor/månad
•Enbart Stockholm (252)
34 000 kronor/månad

Skadearbete, teknisk, nivå 2
• Hela Sverige utom Stockholm (223)
31 800 kronor/månad
• Enbart Stockholm (100)
34 500 kronor/månad

Skadearbete, teknisk, nivå 3
•Hela Sverige utom Stockholm (210)
34 200 kronor/månad
•Enbart Stockholm (38)
35 600 kronor/månad

Kundservice/innesäljare, sak, försäkring, nivå 1
• Hela Sverige utom Stockholm (292)
23 000 kronor/månad
• Enbart Stockholm (28)
27 400 kronor/månad

Kundservice/innesäljare, sak, försäkring, nivå 2
• Hela Sverige utom Stockholm (853)
25 000 kronor/månad
• Enbart Stockholm (216)
25 500 kronor/månad

Kundserv./innesäljare liv/spar+sak (försäkr.) nivå 2
• Hela Sverige utom Stockholm (379)
25 400 kronor/månad
n Enbart Stockholm (98)
25 800 kronor/månad

Callcenter/telemarketing, nivå 1
•  Hela Sverige utom Stockholm (197)
20 100 kronor/månad
• Enbart Stockholm (0)

Försäljning, sak, försäkring, nivå 3
• Hela Sverige utom Stockholm (301)
38 500 kronor/månad
• Enbart Stockholm (57)
41 400 kronor/månad

Generellt försäkringsarbete, nivå 2
• Hela Sverige utom Stockholm (192)
25 700 kronor/månad
• Enbart Stockholm (67)
34 000 kronor/månad

Generellt försäkringsarbete, nivå 3
•  Hela Sverige utom Stockholm (159)
28 500 kronor/månad
•  Enbart Stockholm (77)
36 700 kronor/månad

Generell försäkringsadministration, nivå 2
•  Hela Sverige utom Stockholm (166)
28 500 kronor/månad
•  Enbart Stockholm (233)
31 300 kronor/månad

Rådgivare, bank, nivå 3
•  Hela Sverige utom Stockholm (407)
32 400 kronor/månad
Enbart Stockholm (17)
49 200 kronor/månad

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord