Gå direkt till textinnehållet
Har du rätt till övertidsersättning?

Det gäller när du jobbar övertid

Har du mycket att göra innan semestern? Kom ihåg att övertid bara får användas vid akuta och oplanerade situationer. Det här bör du ha koll på om du jobbar övertid.

Vad är övertid?

Grundläggande för övertid är att den ska vara beordrad på förhand eller godkänd i efterhand av arbetsgivaren. Övertid får bara användas vid akuta och oplanerade situationer. Det finns maxgränser i lag och avtal hur mycket övertid man får arbeta en viss period.

 

Vem har rätt till övertidsersättning?

Det finns ingen lagstadgad rätt till övertidsersättning, men kollektivavtalen i finans- och försäkringsbranschen innehåller regler som ger anställda rätt till extra ersättning. Ersättningen för övertiden är högre än vanlig timlön, eftersom man både ersätter den faktiskt arbetade tiden och ger en extra ersättning för att man har tvingat någon att arbeta på sin lediga tid.

 

När försvinner övertidsersättningen?

Enligt avtalet mellan BAO och Finansförbundet, som gäller på de flesta banker, undantas personer från reglerna om övertidsersättning om de tjänar över en viss gräns, 64 300 kronor. Tjänar man mer än så försvinner övertidsersättningen och ersätts med tre extra semesterdagar.

För anställda inom Forex Bank och X-change finns ingen lönegräns för när övertidsersättningen försvinner, men i vissa fall går det att förhandla bort den. Kompensationen blir då högre lön och/eller fem eller tre semesterdagar utöver lagstadgad semester.

För försäkringsanställda som går på FAO respektive KFO-avtalet finns ingen lönegräns. Däremot har personer med arbetsuppgifter som normalt medför tjänsteresor i betydande omfattning inte rätt till övertidsersättning. Det har inte heller personer som har en sådan ställning att de själva styr över sin arbetstid. Alla som inte har övertidsersättning på försäkringsområdet har fem extra semester-dagar.

 

Vem kan förhandla bort övertidsersättning?

På BAO-området kan även den som tjänar mindre än 64 300 kronor förhandla bort övertidsersättningen. Men då krävs att personen har rätt att själv beordra andra till övertidsarbete eller avgöra om hen ska arbeta övertid.

På Forex och X-Change kan sådana överenskommelser göras för personer i chefsställning eller annan kvalificerad befattning, eller för den som har okontrollerbar arbetstid eller själv bestämmer över arbetstidens förläggning.

För försäkringsanställda finns ingen särskild begränsning, avtalet säger att en tjänsteman kan komma överens med arbetsgivaren ”om att kompensation ska utgå i annan form (utöver de fem extra semesterdagarna)”.

 

Kan jag som inte har rätt till övertidsersättning jobba hur mycket som helst?

Nej, gränserna för hur mycket vanlig arbetstid och övertid man får arbeta är desamma oavsett om man får betalt för övertiden eller inte. Därför är det alltid viktigt att notera hur mycket man arbetar övertid.

Även de som inte får övertidsersättning kan komma överens med sin chef om att få kompa ut viss övertid.

Utgångspunkten är att du som avtalat bort rätten till övertidsersättning mot fler semesterdagar inte ska arbeta fler timmar än den som inte arbetar någon övertid alls. Den kompensation som erhålls genom fler semesterdagar kan sägas vara kompensation för större flexibilitet när det gäller när man arbetar.

 

När är det värt att förhandla bort övertidsersättningen?

Förutom semesterdagar kan en överenskommelse med arbetsgivaren också innehålla lönepåslag. Om man får ett nytt jobb kan det vara bra att avvakta med att förhandla bort övertidsersättningen tills man vet hur mycket övertid det blir. Då är det också lättare att få arbetsgivaren att betala tillräckligt mycket. Och samtidigt få en överblick i om det lönar sig att förhandla bort rätten till övertidsersättning.

Generellt kan sägas att de som arbetar övertid några gånger i månaden ofta tjänar på att erhålla övertidsersättning.

 

Källor: Finansförbundets förbundsjurist Henrik Cronier och FTF:s förbundsjurist Maria Liljedahl

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord