Så går du i förtida pension
Vill du sluta jobba redan vid 61 eller 62 år? Det kan du som tillhör vissa årskullar eftersom både bank- och försäkringsområdet har avtal för förtida pension. Men möjligheten kommer att försvinna i båda avtalen.

Så går du i förtida pension

Vill du sluta jobba redan vid 61 eller 62 år? Det kan du som tillhör vissa årskullar eftersom både bank- och försäkringsområdet har avtal för förtida pension. Men möjligheten kommer att försvinna i båda avtalen.

Tre tips för dig som vill gå i förtida pension

  1. Räkna. Gå igenom med pensionsadministratören/försäkringsgivaren, Pensionsmyndigheten och minpension.se för att se hur din ekonomi påverkas.
  2. Planera. Tänka på att du måste säga till din arbetsgivare 6-12 månader innan du ska gå i förtida pension.
  3. Byt inte. Byter du arbetsgivare några år innan pensionen förlorar du möjligheten till förtida pension. Gäller både bank- och försäkringsanställda. Samma sak om du fått avgångsvederlag.

Kullen födda 1955 blir den sista där alla kan välja att gå i förtida pension vid 62 år enligt försäkringsanställdas avtal. Det finns också viss möjlighet för kvinnor födda 1956 och 1957, se faktarutan nedan. Men sen är det stopp.
Vill man använda sig av 62-årsregeln ska man anmäla det ett år i förväg enligt FTF:s pensionsavtal. Det kan också finnas lokala överenskommelser och det är därför bra att kontakta sin lokala FTF-förening om man har för avsikt att utnyttja regeln.

För Finansförbundets medlemmar sker en avtrappning stegvis, vilket gör att alla födda före 1967 kommer att kunna gå i förtid. Men gå redan från 61 års ålder kan bara kullarna som är födda 1956 eller tidigare göra. För årskullarna efter är det tidigast från 62 års ålder och från 63 års ålder som förmånen gäller.
På bankområdet räcker det att säga till sex månader i förväg om man vill gå tidigare.
I båda avtalen gäller grundsatsen att din arbetsgivare inte kan säga nej till förtida pension på heltid.

Pengarna då, den privata ekonomin? Självklart blir det lite lägre pension om du går i förtid oavsett vilket avtal du har. Den allmänna pensionen från 65 år minskar, eftersom det inte görs någon mer inbetalning.  Å andra sidan tullar du inte på den allmänna pension du redan tjänat in, utan det är arbetsgivaren som står för den temporära ålderspensionen fram till ordinarie pensionsålder. På FTF:s område handlar beloppet i den förtida pensionen om 65 procent av lönen. Beloppen i Finansförbundets avtal är i samma härad, se faktaruta nedan.

På försäkringsområdet fortsätter arbetsgivaren betala in tjänstepensionen till 65 år, så skillnaden i pension efter 65 år blir mindre. För bankanställda minskar tjänstepensionen något från 65 år, eftersom även den slutar betalas in.
Och är det värt det? Ja, det tycker i alla fall många av FTF:s medlemmar. En majoritet slutar innan 65, berättar Bengt Ericson, som är senior advisor på FTF. Vissa gör kortare inhopp på jobb igen, något som är fullt möjligt utan att inkomsten räknas av mot pensionen.
På Finansförbundet är Tomas Löw pensionsexpert och han menar frågan om ekonomin är upp till varje individ att svara på. Men helt klart är det många som utnyttjar möjligheten att sluta innan 65. Han påminner om att bankanställda har rätt att ta nytt jobb på heltid utan att pensionen räknas av.

För att få en helhetsbild av hur ekonomin påverkas rekommenderar Tomas Löw att man kontaktar pensionsadministratören/försäkringsgivare samt Pensionsmyndigheten.
– Enligt uppgift från Pensionsmyndigheten får många räkna med att den allmänna pensionen minskar med 500 -1 000 kronor/månad om man slutar vid 61 år. När det gäller tjänstepensionen så minskar den med cirka 300-400 kronor i månaden för dem med genomsnittslön, säger Tomas Löw.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto


Q&A:
Olika villkor för bank och försäkring

BANK:
Från vilken ålder?
Från 61 år
Vem kan få?
Född -56 eller tidigare. Anställd minst fem år hos nuvarande arbetsgivare.
Ansöka senast:
Sex månader i förväg.
Pensionsbelopp:
62,6 procent av lönen vid 61, högre ju närmare 65 år man kommer.
Andra grupper som kan få:
Ja, från 62 år födda 57-61 och från 63 år födda 62-66.
Ingen förtida pension:
Födda 1967 och senare.
Räknas av om du får nytt jobb:
Nej
Kan ändra dig om du skrivit på:
Nej.
Arbetsgivare fortsätter betala tjänstepension fram till 65:
Nej. Däremot slutbetalas kompletteringspensionen BTPK som om du arbetat till 65 år.

 

FÖRSÄKRING:
Från vilken ålder?
Från 62 år
Vem kan få?
Född -55 eller tidigare, samt ha omfattats av FTP-planen 20 juni 2006. För Folksamanställda gäller 30 juni 2011.
Ansöka senast:
12 månader i förväg.
Pensionsbelopp:
65 procent.
Andra grupper som kan få:
Ja, kvinnor födda -56 och -57 som omfattats av FTP-planen sedan 1985. Samma villkor gäller inom Folksam, men det är då KTP-planen som gäller.
Ingen förtida pension:
Födda 1958 och senare.
Räknas av om du får nytt jobb:
Nej.
Kan ändra dig om du skrivit på:
Nej.
Arbetsgivare fortsätter betala tjänstepension fram till 65:
Ja.

 

publicerad
14 juli 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram