Finansskatten påskyndar kontorsnedläggningen
Finansminister Magdalena Andersson

Finansskatten påskyndar kontorsnedläggningen

Idag överlämnades utredningen om skatt på finanssektorn till finansminister Magdalena Andersson. Både FTF och Finansförbundet är starkt kritiska till utredningen eftersom tusentals jobb beräknas försvinna. Enligt Bankföreningen riskerar många bankkontor på landsbygden att läggs ner.

Utredningen verkar inte ha tagit några intryck av de protester som branschen fört fram hittills. Skatten föreslås bli 15 procent på lönesumman i finanssektorn från 2018, utöver de sociala avgifter som redan finns. Enligt beräkningar från Copenhagen Economics, på uppdrag av Bankföreningen, kan 16 000 jobb i finanssektorn försvinna som en följd av den nya bankskatten. Bara inom bank skulle 7 200 jobb försvinna.

Skatten kommer inte bara att slå mot anställda inom bank-, finans- och försäkringsbranschen utan även drabba kunder genom dyrare och sämre service. Fler verksamheter flyttar utomlands, till länder med lägre lönekostnader, till exempel Baltikum. Skatten riskerar också leda till att fler bankkontor måste läggas ner eller minska servicenivån, särskilt mindre kontor på landsbygden. Nödvändig infrastruktur för småföretagare och medborgare försvinner och drar undan fötterna för landsbygdens utveckling. Likaså drabbas medborgare och samhälle när extra kostnader påförs pensioner och försäkringar när kostnaderna vältras över på slutkonsumenten, det vill säga kunderna.
– Vi kommer att fortsätta protestera på alla möjliga sätt, genom att skriva debattartiklar, genom TCO, och genom att officiellt framföra vår kritik i den remissrunda som kommer. Vi hoppas att regeringen tar till sig vårt budskap och att man gör om och gör rätt. Det här är ett dåligt förslag som inte bara drabbar anställda och kunder utan också riskerar legitimiteten för skattesystemet, säger en upprörd Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Ulrika Boëthius anser att det är orimligt att peka på en särskild sektor där det verkar finnas pengar och kräva extra beskattning av den.
– När jobb flyttas utomlands i stället förlorar staten de skattepengarna också, och hela beräkningen i förslaget om att på det här viset få in extra pengar till staten blir helt fel. De extra skattekronorna blir dyrköpta, säger Ulrika Boëthius, som nu hoppas att regeringen lyssnar på den kritik som en enig finansbransch framfört och stoppar förslaget.

Även FTF varnar för förslagets skadliga konsekvenser. FTF:s ordförande Anders Johansson anser att finansministern borde kasta förslaget i papperskorgen direkt.
– Alla extra kostnader som påförs pensioner, både tjänste- och individuella pensionsförsäkringar, liv-, barn-, olycksfalls-, bil- och inte minst hemförsäkringar kommer att vältras över på slutkonsumenten, det vill säga kunderna. Både i form av högre premier och sämre service. Med dyrare försäkringar kommer också fler konsumenter att avstå från försäkringsskydd, säger Anders Johansson.
Lägre pensioner och färre med rätt försäkringsskydd ökar otryggheten i samhället, och ökar på sikt belastningen på de offentliga finanserna. Anders Johansson tror att just landsbygden kommer att drabbas extra hårt, genom att det är där jobben försvinner.

Text: BrittMari Lantto

publicerad
7 november 2016

Relaterad läsning

Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram