Gå direkt till textinnehållet

Tre stärkande ord inför nästa kris

Krönika Den förutsägbara och överblickbara organisationen är inte längre högsta idealet. Cheferna vill se medarbetare »spela schack, fotboll och musik, samtidigt«, skriver Finanslivs krönikör Claes Hemberg.

Närmaste åren kan komma att påminna om 70-talskrisen med tiotusentals som sägs upp.

Stora gamla bolag är särskilt aktuella. Ikea låter 7 000 personer gå eller byta jobb. Sandvik skickar hem 2 000. Ericsson och Handelsbanken pratar om uppsägningar. Tyska Deutsche Bank minskar med 18 000. HSBC säger upp 4 000…

Så lär det fortsätta. Ännu snabbare. För det är stora krafter som nu vill förenkla och effektivisera världen. Liksom datorer ersatt sekreterare och mejl är snabbare än brevbärare. Nu stavas nydanarna kraftfull näthandel, robotar och datateknik som förändrar hur vi tänker, pratar och jobbar.

Det pågår överallt. En siffra från Asien är talande. Robotar ersätter där 101 miljoner jobb varje år. Samtidigt skapar robotarna 134 miljoner helt nya jobb. Så det finns uppenbara lösningar, som vi bara behöver hitta och diskutera. Redan här har det öppna svenska samhället en stor fördel.

Dagens stora förändringar liknar på många sätt 70-talskrisen när gamla industrier lades ned inom varv, textil och stål.

Dagens stora förändringar liknar på många sätt 70-talskrisen när gamla industrier lades ned inom varv, textil och stål. Då omskolades enorma grupper vilket genomsyrade stora delar av vårt samhälle. Vi i Sverige gjorde mycket rätt och ur askan föddes rader av nya verksamheter, bolag och idéer som fortfarande är livskraftiga i dag. Den här gången blir det däremot mer besvärligt.

Cheferna som jag pratar med säger det rätt ut. De väntar sig breda uppsägningar, några få nya nyckelrekryteringar och samtidigt ska de bygga en ny organisation. Generalister byts mot specialister. Städtekniker, ekonomer och tekniker får gå. I stället söker de datatekniker, trafikanalytiker, robotbevakare och sociala medier-arbetare. Anställda kommer att få välja; byt jobb eller skola om dig.

Läs också

»Att jobba med en robot är som vilken arbetskamrat som helst«

Cheferna vill också se organisationen i ny tappning. Den förutsägbara och överblickbara organisationen är inte längre högsta idealet. De vill se medarbetare »spela schack, fotboll och musik, samtidigt«. I mina samtal med chefer är det tre väldigt tydliga kompetenser som står högst i rang.

Kritiskt tänkande. I den mer snabbfotade ekonomin behövs ett skarpt öga för självkritik. Högt i tak, brukar vi säga. För hellre att verksamheten själv hittar bristerna än att en konkurrent gör en ny affär av samma insikt. Moderna chefer måste tåla det.

Samverkan. Prispress och kvalitet hette det förr. Dagens konsument vill se mer av skräddarsytt och snabbt. Det ställer extrema krav på företagens individer, samverkan och mål. De måste nu serva många olika kunder på just sitt personliga sätt. Samtidigt. Dygnet runt.

Kreativitet. Förr skulle leverantörer uppfylla kundernas förväntningar. Reklamen var ofta en övertalningskampanj. I överutbudets tidevarv blir vägen en annan. Nu ska leverantörer snarare väcka, vidga, inspirera och utbilda kunden och dess ambitioner. Det handlar om att odla relationer som växer över många år.

Naturligtvis är dessa tre ord inga enkla munsbitar, utan ett snarare ett oändligt smörgåsbord av vägval många år framöver.

Naturligtvis är dessa tre ord inga enkla munsbitar, utan ett snarare ett oändligt smörgåsbord av vägval många år framöver. De lär också kräva en blandning av uppsägningar, nyanställningar, nya arbetssätt, nya mål, nya chefer och nya medel.

Och vi är faktiskt redan på gång. Fler svenska bolag kan på sina lokala kontor runt om i välden vittna om att just dessa tre egenskaper: självkritik, samverkan och kreativitet, redan är något som lockar utländska medarbetare att söka sig till just svenska bolag.

Därför låter morgondagens svåra frågor, kris och stora skiften, närmast som ett gyllene tillfälle för Sverige. Om nu vi bara tar åt oss av framtidsutsikterna och omvandlar dem till långa affärer.

Hur gör du?.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord