Gå direkt till textinnehållet

Ulrika Boëthius: »Kompetensfrågan hamnar ofta i kläm«

Banker och politiker måste lägga mer fokus på socialt hållbarhetsarbete, anser Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet. »När EU ska lagstifta finns företagens och konsumenternas perspektiv med, men ganska ofta glömmer man bort medarbetarna«, säger hon.

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna framåt för anställda inom bank och finans, visar en ny undersökning från Finansförbundet. Nästan hälften (45 procent) av respondenterna ser hållbar omställning och hållbara investeringar som en av de viktigaste frågorna, samtidigt som runt en tredjedel svarar att hållbarhet är en engagerande fråga, enligt undersökningen.

I undersökningen har förbundet också tittat närmare på kunskapsnivån runt hållbarhet. Slutsatserna är utbildningsnivån och tillgången till utbildning generellt ligger på en bra nivå, men att det finns en efterfrågan för att kunna ta ytterligare kliv. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius pekar på den ökade regelmängden för hållbara investeringar som nu är på väg.

– Medlemmarna tycker att det finns mycket och bra utbildning men de vill gärna ha mer, både vad som gäller och vad som görs inom hållbarhet. Det finns också de som tycker att de inte får tillräckligt med utbildning för att göra sitt jobb på ett bra sätt, men det är en liten andel, säger hon till Finansliv.

I takt med att regelkraven ökar, vad ska ni göra för att sätta ett större fokus på kompetensfrågan på arbetsplatserna?

– Jag tycker nog inte att det är ett stort problem med inflytandet, min upplevelse är att samarbetet lokalt fungerar rätt bra. Problemet är snarare att det ofta är många andra dagsaktuella frågor som får gå före. Där tycker jag ofta att kompetensutvecklingsfrågorna kan hamna i kläm, man löser dagsfrågor och bränder i stället för att jobba strategiskt.

Parallellt har Finansförbundet tagit fram ett så kallat positionspapper, som ska visa vad förbundet tycker i olika hållbarhetsfrågor. Bland annat efterlyser man ett ökat fokus på socialt hållbarhetsarbete både i finansbranschen och bland politiker, där en del handlar om utvecklingen av den sociala EU-taxonomin och om ökad delaktighet. Ulrika Boëthius anser samtidigt att de sociala hållbarhetsfrågorna har hamnat i skymundan för resterande delar inom ESG.

– Min uppfattning är att företagen kopplat till ESG har lagt rätt mycket energi på E:et (klimat) för att komma ikapp med det gröna, och lägger nu även en del fokus på G:et. Däremot saknas det en tydlighet kring S:et. När EU ska lagstifta finns företagens och konsumenternas perspektiv med, men ganska ofta glömmer man bort medarbetarna som sen ska ta hand om arbetet och se till att den gröna omställningen görs på ett effektivt sätt, säger Ulrika Boëthius.

Hållbar finans är sedan flera år väletablerat i branschen, hur kommer det sig att ni inte gjort detta tidigare?

– Vi har följt och jobbat med frågorna länge, men har kanske inte formaliserat det i ett dokument så att det blir tydligt vad vi tycker. Vi tycker överlag att det som görs i branschen fungerar bra. Samtidigt kommer det nya regler hela tiden som kommer få ännu större effekt på företagens organisationer och prioriteringar. Då gäller det att anställdas kompetensbehov finns med.