Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

»Vi måste visa medlemskapets värde«

Hur lockar man nya medlemmar till facket när många tycker att »ensam är stark«?  Medlemsvärvaren Mattias Ammenberg har flera tips.

Du är ansvarig för Finansförbundets medlemsrekrytering. Hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Det varierar, men när jag inte är på kontoret är jag ofta ute och besöker arbetsplatser och träffar anställda eller kontaktombud. Jag arrangerar också en hel del medlemsaktiviteter. Den största delen av min tid lägger jag dock på att analysera och sammanställa strategier för hur vi ska arbeta med medlemsrekryteringen framöver såväl lokalt som centralt.

Vad är viktigast i ditt arbete?

– Att vara en god lyssnare. Om jag förstår vilka frågor som är viktiga för medlemmarna och vilka verktyg kontaktombud och för­troendevalda behöver blir det enklare att lägga en grund för hur vi ska försöka värva nya medlemmar. Därför är det viktigt för mig att komma ut och prata med de anställda och de lokala medlemsklubbarna, att lyssna in vad klubbarna gör bra, men också vad de kan utveckla.

Vad kommer du att lägga fokus på i höst?

– För att öka medlemsantalet behöver medlemsklubbarna bli ännu mer självgående och för att lyckas med det satsar vi på utbildning. Klubbarna ska bli vassare på medlemsvärvning, att lyfta arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling och alla klubbar ska kunna sätta en egen verksamhetsplan. För min del blir det viktigt att driva på och peppa.

Vilka är nycklarna för att bli en bra medlemsvärvare?

– Det finns ett par olika aspekter. Att våga är jätteviktigt, alltså att man kliver fram och pratar om Finansförbundet med sina kolleger och berättar om medlemskapets värde. Det gäller också att visa ett intresse, att man är nyfiken på vilka frågor som är viktiga för just honom eller henne i arbetslivet. Sedan är det också viktigt att man är lyhörd för nya arbetssätt. Den yngre generationen finns på sociala medier, där måste vi också vara.

Hur kommer man till avslut?

– Återigen, det gäller att våga fråga och samtidigt visa närvaro och empati för den du möter, att man lyssnar in och kommer överens om nästa steg. Är personen intresserad gäller det att följa upp och återkomma. Detta måste man göra till 100 procent, annars tappar vi förtroendet.

Vad är din hisspitch?

– Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka utifrån din vardag. Vi är det största
fackförbundet inom bank och finans och driver både branschfrågor och lokala frågor på din arbetsplats, som att du ska ha en bra löneutveckling, en rimlig arbetssituation och goda
möjligheter till kompetensutveckling.

Vad vill en potentiell medlem veta om Finansförbundet?

– Den vanligaste frågan jag får är: Vad gör facket för mig? Då brukar jag alltid fråga personen: Men vad är viktigast för dig nu? Det gäller att visa medlemskapets värde och vad personen får i utbyte, att det faktiskt går att påverka viktiga frågor som lön och arbetsbelastning.

Hur ser intresset ut för de fackliga frågorna ute på arbetsplatserna?

– Fler unga tycker att ensam är stark. Samtidigt ska man komma ihåg att facket har varit med och drivit igenom viktiga frågor som kollektivavtal, semesterersättning och föräldraledighet. Bara kollektivavtalet är värt runt 80 000 kronor per år i förmåner, vilket inte många känner till.

Vad blir viktigast för Finansförbundet framöver?

– Det gäller att hela tiden våga kliva fram, att synliggöra medlemskapets värde och att lyfta rättigheterna som kommer med kollektivavtalet. Det är också viktigt att vi har ett samarbete som sträcker sig från den centrala verksamheten ända ned till lokalkontoret på landsbygden. På det viset kommer fler få frågan om att bli medlem än tidigare.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord