Gå direkt till textinnehållet

Löneökning oftare till bolån

 
Få du lönehöjning i år?
Ja, det vet jag
30%
Ja, det hoppas jag
21%
Nej, inte i år
35%
Vej ej
14%
Källa Sifo mars 2011
Varannan svensk väntar sig lönehöjning i år. Det är en kraftig minskning, från fjolåret. Och bolånedebatten märks tydligt i vad pengarna ska användas till. De nya pengarna går betydligt oftare till att amortera bolån än tidigare.
 
Årets löneförhandlingar pågår för fullt. Varannan svensk väntar sig här en högre lön i år. Hela en av tre väntar sig inte någon löneökning alls. Därmed har svenskarna en mycket lägre förväntan än under fjolåret. Då väntade sig 7 av 10 en löneökning. Nu är nivån endast 5 av 10. Förra årets höga förväntan om lönehöjning berodde också på att många branscher inte fick någon lönehöjning alls året före, i spåren av finanskrisen.
  
Hur använder du årets lönehöjning?
Konsumerar
30%
Betala av lån
17%
Spara
41%
Avvakta
18%
Vet ej
21%
Källa sifo mars 2011

Vad spararna gör med sin löneökning har också förändrats senaste år. Konsumera och spara är fortsatt de största valen, men en uppstickare är att betala av bolån. I takt med att räntorna för bolånen stigit senaste året har även svenskarna allt mer börjat överväga amorteringar.

Tidigare har cirka 10 procent av spararna tänkt att betala av bolån. Nu är siffran nära dubblats till 17 procent. Antalet personer som planerar att ”konsumera” och ”spara” har inte minskat nämnvärt. Men andelen av deras pengar som går hit lär minska, om amorteringen blir verklighet.

 

Löneökningarna är över huvudtaget en underskattad del av vår ekonomi. Det är nytt krut i bössan. Lite högre lön är inte bara en höjd veckopeng. Utan ett rum till eftertanke och nya idéer. Det är hela samhällets och privatekonomiskt en möjlighet till förändring. På samma sätt som prisökningarna (inflationen) är ett hål i våra fickor, så är lönehöjningen ett nytillskott, en ny möjlighet att välja. Det är ju pengar vi inte hade tidigare.

 
Tänker jag så, blir amortera väl defensivt. Den ger ju inte heller mer än en lång räntefond. Ja, du hör att jag är skeptisk. Kanske är min tro på världen framväxt ljusare än hos de flesta. Men jag tror mina pengar mår mycket bättre på börsen. Och jag tror mina pengar göra större nytta i nya företag, nya idéer som växer och får världen att må lite bättre.
Vad gör du med löneökningen?/claes hemberg
 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord