Gå direkt till textinnehållet

Miljarder unga vill ha råvaror

RÅVAROR (3) Att varannan är ung och att de vill flytta in till städerna märks extra väl i råvarupriserna. Men de kan också knäcka priset. Det är en fråga för våra resa i Brasilien.

Att världens befolkning helt nyligen på bara 50 år ökat från 3 till 7 mdr är ofattbart. Och att det är unga människor som tillkommit påverkar effekten ytterligare. De påverkar inte bara tillväxten i världen genom sitt antal, utan deras ålder, att de är unga, innebär att de kommer med nya värderingar, krav och förmåga att förändra mycket snabbare, än någonsin tidigare. Vuxnas auktoritet kommer att bli än mer ifrågasatt ömsom ignorerad.

Indien med sin snittålder på 28 år kommer att förändras betydligt snabbare än Kina med snittåldern 37. För att inte tala om Sverige med snittåldern 43.

Här i Brasilien är varannan invånare numera en del av medelklassen. Det lyfter hela ekonomin. Och något som också pressar på fastighetsmarknaden. Och då är ökade priser ett jätteproblem. Så kan prisökningar stoppa utvecklingen.

I dag är vi 3-4 mdr människor på jorden under 30 år. Under närmaste årtiondena kommer befolkningsökningen i framför allt Afrika och Indien fortsätta och vi talar om en global ungdomsklass som växer upp mot 5-6 mdr, när världen totalt är över 9 mdr. De kommer självklart ställa krav på mopeder, telefoner, hus och teknik. De kommer också ställa krav på demokrati. Se bara hur unga har förändrat debatten i Tunisien och Egypten senaste veckorna. Det är de unga som kan förändra. De har ingenting att förlora, utan blir en överraskande snabb och kraftig aktör. Kan råvaror skapa revolutioner? Inte just nu kanske. Men det är en oro. Ungas kraft både lockar och skrämmer. Spara inte allt i ett land, gäller fortfarande. Vad tänker du?/Claes Hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord