Också oljans revolt

Världens viktigaste råvara kan nu demokratiseras. Flera oroshärdar i arabvärlden höjer just nu oljepriset, men på sikt kan priset bli mer förutsägbart än tidigare.

Debatten om folkrätt bubblar vidare i arabvärlden. Utgången i Libyen är långt ifrån given. Ändå hörs redan nya folkrörelser växa. Nu tycks nästa anhalt bli relativt okända Jemen. I så fall kan Jemen bli nyckeln och första landet att demokratiseras på den arabiska halvön.

Hela rörelsen av revolter i arabvärlden kan kännas oroväckande och osäker. I allt fler länder hörs protesterna. Men förutom att skapa välmående demokratier efter 50-talet år av diktaturer. Så kan även folkrörelsen innebära att själva oljan demokratiseras. Återfinns världens största oljetillgångar i länder med folkvälde, så lär utvinningen, lager och priser bli mer öppet redovisade och förutsägbara. Det kommer att gynnar hela världen. Därför är revolutionerna i arabvärlden även en oljans revolution. Det innebär inte att oljan räcker längre, men mer fakta om världens oljetillgångar kommer öka möjligheterna att förutse och stabilisera utvecklingen.

Jemen är det bara 20 år unga landet på den absolut södra delen av arabiska halvön. Till ytan är Jemen lika som Sverige och en befolkning med 18 miljoner invånare, varav många bönder och analfabeter. Fattigdom och svält nämns också som orsaken till att revolten mot diktaturen nu växer. Idag vände dessutom flera av landets toppmilitärer ledningen ryggen, vilket kan vara det avgörande steget till ny ledning.

Händelseutvecklingen i arabvärlden kommer vi också att diskutera på Forum på Globen 12 maj. Flera erkända Mellanösternexperter kommer vara där. Snart publiceras hela programmet. Kommer du?/Claes Hemberg

publicerad
21 mars 2011
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram