16 tjänster försvinner från Bluestep
Björn Lander, vd Bluestep.

16 tjänster försvinner från Bluestep

Bolånebanken Bluestep avvecklar sitt kontor i Helsingborg. Ett 20-tal anställda berörs när banken centraliserar sin back office-verksamhet, som nu enbart ska finnas i Stockholm.

Vad ligger bakom beslutet att avveckla kontoret i Helsingborg?

– Vi expanderar bolaget och gick in i Finland i fjol och behöver effektivisera och centralisera back office. Vi vinner i kunskapsöverföring och det blir lättare att skala upp i framtiden också om man vill expandera. Vi har tidigare byggt lokala system för back office och det funkar i ett eller kanske till och med två länder men när man blir fler länder blir det ineffektivt, säger Bluesteps vd Björn Lander.

Personalen informerades i början av året om att banken ville gå mot en nordisk back office och en nordisk call back-lösning. I slutet av april kom beskedet om förflyttningen.

Ungefär 16 tillsvidareanställda berörs i Helsingborg, samt några med tidsbegränsade anställningar.

– Företaget har begärt förhandling, och det handlar om att man flyttar verksamheten till Stockholm och att man ska samordna den verksamhet som finns i Stockholm med andra nordiska länder, säger Karin Skånberg, biträdande enhetschef Medlem och Förhandling, på Finansförbundet.

Förhandlingarna inleddes i början av maj.

– Jag tror nog att man kan säga att personalen blev »tagna på sängen«, säger Karin Skånberg som tillägger att det nu handlar om att få till en tidsplan för hur avvecklingen ska ske och att det viktigaste är att det blir rätt för medlemmarna.

Enligt Björn Lander kan det finnas möjlighet för de anställda som har intresse av att arbeta i Stockholm att erbjudas jobb.

– Vi har inte riktigt kommit dit än. Exakt hur de detaljerna ser ut har jag inte koll på.

När ska avvecklingen vara verkställd?

– Det kommer att ske gradvis, vi kommer att arbeta från Helsingborg tills vi har kunnat flytta över verksamheten till Stockholm. Arbetet inleds nu och kommer att pågå under resten av året. Stora delar kommer att vara överflyttat vid årsskiftet men inte allt, säger Björn Lander.

– Även om det här är bra strategiskt för företaget är det givetvis tråkigt att behöva stänga ner ett kontor.

publicerad
2 juni 2021

Relaterad läsning

Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram