8 av 10 banker vill samarbeta med fintechbolag
Åtta av tio banker ser fintechbolag som samarbetspartners, visar Capgeminis World Payments Report 2016.

8 av 10 banker vill samarbeta med fintechbolag

Svenskarna väljer i allt högre utsträckning bort kontanter. De nya betalvanorna, liksom nya regler på betalningsområdet, tvingar bankerna att hitta nya samarbeten med fintechbolag. Åtta av tio banker ser fintechbolag som samarbetspartners, visar Capgeminis World Payments Report 2016.

Antalet betalningar utan kontanter ökade i Sverige med 8,1 procent under 2014 och uppgick till totalt 3 414 miljoner transaktioner. För den största ökningen står betalningar med konto- och kreditkort, men även realtidsbetalningar som Swish.
Varje år genomför svensken i genomsnitt 220 transaktioner med kort, vilket är en mycket hög siffra internationellt sett. Sverige placerar sig på plats 7 på topp-tio-listan över länder med flest icke-kontanta betalningar per invånare. I topp ligger USA, följt av Finland och Nederländerna.
– Sverige ligger sedan länge i framkant när det gäller korttransaktioner,digitala betalningssätt och användarvänliga fintechtjänster. Internationellt sett står checkar fortfarande för 12 procent av alla betalningar som inte görs kontant, säger Andreas Artelius, betalningsexpert på Capgemini consulting.

Potentialen hos realtidsbetalningar är stor, men många banker har stora behov av att förnya sina tekniska system. Capgemini har intervjuat beslutsfattare inom banker globalt, och bland dem svarar 86 procent att detta är bankernas största utmaning.
Nya regleringar som Betaltjänstdirektivet, PSD2, ställer också krav på en ökad öppenhet hos bankerna. I och med det nya EU-direktivet förlorar bankerna ensamrätten till kund och kontonummer, vilket i förlängningen kan innebära att man tappar slutkundsrelationen.

Sju av tio banker i undersökningen anser att fintechbolag utgör det största hotet mot deras verksamhet, men samtidigt svarar åtta av tio att de ser fintechbolag som potentiella samarbetspartners.
– Bankerna sitter på tillgångar och data som fintechbolagen drömmer om, allt från balansräkningar och kunder till omfattande strukturer för att hantera compliance. Fintechbolagen i sin tur har snabbheten och en kunskap om kundnytta som bankerna gärna vill ta del av, säger Andreas Artelius.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

publicerad
24 oktober 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram