Äldre anställda mindre sjuka
Äldre är mindre sjuka än yngre anställda, visar senaste Jobbhälsobarometern.

Äldre anställda mindre sjuka

Äldre anställda är friskare än yngre, visar den nya Jobbhälsobarometern. De som är äldre än 55 år anger lägst förväntad sjukfrånvaro.

Om Jobbhälsobarometern

Jobbhälsobarometern är en årlig undersökning av hälsa och arbetsmiljö på den svenska arbetsmarknaden, framtagen av Sveriges Företagshälsor. Jobbhälsobarometern 2016 bygger på svar från drygt 9 800 representativa respondenter i åldrarna 20-65 år, med en årsinkomst på över 100 000 kronor.

När anställda ska bedöma hur mycket de kommer att vara sjuka det närmaste året syns tydliga skillnader mellan åldersgrupperna. De yngre anger betydligt mer sjukfrånvaro än de äldre. Det visar Jobbhälsobarometern, som utförs av Sveriges Företagshälsor.
Av de som har fyllt 55 år tror 42 procent att de inte kommer att vara borta från jobbet en enda dag de närmaste 12 månaderna. Bland de som är yngre än 30 år är det bara 18 procent som tror att de kommer att vara helt friska det närmaste året.

I åldersgruppen 31–40 år är motsvarande siffra 24 procent, och i åldersgruppen 41–54 år är det 34 procent som tror sig vara helt friska de närmaste 12 månaderna. Ungefär samma skillnader mellan åldersgrupperna syns när det gäller hur många som tror sig vara sjuka 1–3 dagar det kommande året. Ju äldre desto mindre förväntad sjukfrånvaro, med andra ord. Så har det sett ut varje år sedan Jobbhälsobarometern första undersökning 2008.
När det gäller längre sjukfrånvaro, 15 dagar eller mer, syns däremot ingen skillnad mellan äldre och yngre medarbetare. 7–8 procent i varje åldersgrupp anger att de kommer att vara sjuka minst 15 dagar det kommande året.

Längre sjukfrånvaro är vanligare i offentlig sektor än i privat, och allra vanligast bland de som arbetar i kommuner och landsting. Det är också betydligt vanligare bland kvinnor än män. Dubbelt så många kvinnor, 10 procent, bedömer att de kommer att vara sjuka minst 15 dagar kommande år, jämfört med 5 procent av männen.
Lång sjukfrånvaro är också tydligt kopplat till psykisk ohälsa, visar undersökningen. Bland de som flera gånger i veckan känner psykiskt obehag av att gå till jobbet är det en tredjedel som tror sig vara sjuka minst 15 dagar det närmaste året.
Lång förväntad sjukfrånvaro påverkar dessutom pensionsåldern, enligt Jobbhälsobarometern. De som anger att de kommer vara sjuka 15 dagar eller mer tror också att de kommer att gå i pension tidigare.

Den förväntade pensionsåldern är högre bland högutbildade. En tredjedel av de högskole- och universitetsutbildade tror att de kommer att fortsätta jobba efter att de fyllt 65 år, medan motsvarande siffra för gymnasieutbildade är 16 procent.

Det finns dock ett undantag: finansanställda. Trots högre utbildning är det bara 7 procent av anställda inom bank och försäkring som tror att de kommer att gå i pension efter 65. Hela 54 procent anger att de kommer att gå i pension före 65.
Det beror till stor del på de förmånliga tjänstepensionsavtal som finns inom bank- och försäkringsområdet, som Finansliv skrivit om tidigare. Men i framtiden kommer branschen antagligen inte att sticka ut på samma sätt i Jobbhälsobarometern. I år är sista året som medarbetare födda 1956 eller tidigare kan gå i pension redan vid 61 års ålder, med pensionsavtalets paragraf 8 som grund. Därefter kommer den tidiga pensionen stegvis att fasas ut.

Text: Anna de Lima Fagerlind
Foto: Istockphoto

publicerad
6 mars 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram