Gå direkt till textinnehållet
Illustration där en stor sax klipper av vägremsan som en affärsman går på.
Var tionde över 55 år anger att de har fått uppmaningen att gå i pension. Uppmaningen har varit direkt eller indirekt och kommer främst från arbetsgivaren, följt av kollegor och myndighetsföreträdare.

En av tio uppmanas gå i tidig pension

Var tionde över 55 år anger att de har fått uppmaningen att gå i pension. Uppmaningen har varit direkt eller indirekt och kommer främst från arbetsgivaren, följt av kolleger och myndighetsföreträdare.

Vi blir äldre och behöver arbeta längre för att få samma pensionsnivåer som tidigare generationer. Men att jobba minst till 65 år är en ambition som ofta krockar med attityden mot äldre i arbetslivet. Det visar en ny undersökning från AMF där knappt 4 000 personerna i åldern 55 år och äldre ingick. Undersökningen visar även att nära hälften av de svarade känner någon som gått i pension tidigare än de önskat, det vill säga gått i så kallad ofrivillig pension.

När blir då ålder en negativ faktor på arbetsmarknaden? AMF frågade vid vilken ålder gruppen tror att det blir svårare att få ett nytt jobb på grund av åldern. Det genomsnittliga svaret är 54,3 år. Från 53,8 år anser de svarande också att man kan betecknas som ”äldre” på arbetsmarknaden. Sju procent anser att det blir svårare att få ett nytt jobb redan mellan 40-45 år, och en av tio tycker att man anses som äldre på arbetsmarknaden redan då. De som upplever att fördomar mot äldre är mycket vanliga anger en betydligt lägre snittålder för när man anses som äldre arbetskraft – 52,3 år – jämfört med de som anser fördomar vara mycket ovanliga som uppger 61,7 år som gräns för att tillhöra gruppen äldre på jobbet.
– I samma stund som man bedöms som äldre på arbetsmarknaden blir det också svårare att få ett nytt jobb. När politikerna gör verklighet av förslaget om höjd åldersgräns för uttag av allmän pension så borde det främja attityderna till äldre i arbetslivet, säger Dan Adolphson som är trygghetsekonom på AMF.

Så många som åtta av tio seniorer menar att det är vanligt med fördomar mot äldre på arbetsmarknaden. Tre av tio tror att fördomar är mycket vanliga och varannan tror att de är ganska vanliga.
AMF:s undersökning visar också att ungefär varannan tror att fördomarna mot äldre påverkar tidpunkten för när man går i pension. Idén om att äldre arbetskraft presterar sämre och är mindre lönsamma än yngre är allmänt spridd bland de yrkesverksamma. Att äldre tar arbeten från yngre och att äldre bör lämna plats åt yngre på arbetsmarknaden är fortfarande vanligt förekommande missuppfattningar. Ekonomisk forskning visar att det saknas stöd för sådana åsikter.
Undersökningen visar att uppmaningen att gå i tidig pension kommer från arbetsgivare i 64 procent av fallen, följt av kolleger i 15 procent av fallen och av myndighetsföreträdare i 13 procent av fallen.
– Att signalera att tidig pensionering är en möjlighet är ofta problematiskt, eftersom ett förkortat arbetsliv ger lägre pension. Att myndigheter gör det är extra allvarligt. Om man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet och inte får ersättning från socialförsäkring, a-kassa eller inkomstförsäkring kan pension framstå som en sista utväg. Det kan vara svårt att säga nej till lockropen om pensionering om man riskerar att stå utan försörjning, säger Dan Adolphson.

Men det finns positiva trender, menar han också. Som att det på senare år blivit populärt att ta ut en liten del av pensionen samtidigt som man jobbar. Gränsen mellan arbetsliv och pension håller på att suddas ut, men vi behöver också flytta fram förväntningarna på när man ska runda av yrkeslivet menar Dan Adolphson.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto