Nöjda på jobbet sjukskriver sig mer sällan
Nöjda på jobbet sjukskriver sig mer sällan.

Nöjda på jobbet sjukskriver sig mer sällan

Det finns ett starkt samband mellan människors upplevelser och känslor rörande arbetsplatsen och deras frånvaro. Det menar Sveriges Företagshälsor, som i sin senaste Jobbhälsobarometer förutspår hälsoläget det första halvåret 2016.

Jobbhälsobarometern

  • Jobbhälsobarometern är en undersökning gjord av Sveriges Företagshälsor, där över 10 000 yrkesverksamma i Sverige fått svara på frågor om vad de tror om sin hälsa det kommande året. Datan i rapporten samlades in under maj och juni 2015, vilket gör att prognosen av hälsoläget på svensk arbetsmarknad gäller fram till halvårsskiftet 2016.
  • Barometern, som genomförts årligen sedan 2007, bygger på ett representativt urval av personer i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid.
  • Syftet med Jobbhälsobarometern är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet.

Källa: Sveriges Företagshälsor

De som är nöjda med sitt arbete är i mycket högre grad helårsfriska, och de räknar också med att behöva sjukskriva sig mer sällan framöver. Av de nöjda tror 37 procent att de inte kommer att behöva stanna hemma för sjukdom en enda dag närmaste året. Bland dem som inte är nöjda är motsvarande siffra 24 procent.

Samma mönster, 39 jämfört med 24 procent, syns bland dem som upplever att de kan, respektive inte kan, hantera stress i arbetet.

Fler kvinnor och yngre tror att de kommer att vara frånvarande på grund av sjukdom, än män och personer som är över 55 år.

Sveriges Företagshälsor har i tidigare undersökningar sett att den egna prognosen över den framtida hälsan stämt väl överens med utfallet, och menar att det är rimligt att anta att årets prognos också gör det. Företagshälsorna tror därför inte att det kommer att bli en förbättring av hälsoläget på svensk arbetsmarknad under det närmsta halvåret.

De menar att fokus i diskussionen kring det långsiktigt hållbara arbetslivet måste flytta från den enskilde individen till organisations- och samhällsnivå.
– Vi kan inte lösa ohälsan i arbetslivet som pekar på arbetets organisering och ledarskapet med terapeutiska rehabinsatser på individnivå, säger Peter Munck af Rosenschöld vd för branschföreningen Sveriges Företagshälsor, i en kommentar.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

 

publicerad
19 februari 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram