Gå direkt till textinnehållet
Penningtvätt Hans Lindberg, Bankföreningen. Foto: Ylva Sundgren

»Alla behöver jobba mer tillsammans«

Aktuellt Bankföreningens vd vill att det ska bli lättare för bankerna att dela känslig information mellan varandra, med polis och myndigheter. Föreningen har nu lagt fram flera förslag för att stärka lagstiftningen.

Bankföreningen lämnade nyligen över en framställan till regeringen med ett antal lagförslag kopplat till penningtvätt. I korthet handlar förslagen om att underlätta informationsutbyte mellan bankerna och att dessutom göra det lättare för bankerna att samarbeta med varandra och med myndigheterna. Polisen ska exempelvis kunna ge feedback till bankerna på de misstänkta transaktioner som bankerna anmäler till finanspolisen.

– Jag tror det är uppenbart för alla parter att det behöver ändras i lagstiftningen till ett system där alla jobbar mer tillsammans, säger Hans Lindberg och påpekar att av de beräknade 20 000 misstänkta transaktioner som bankerna anmäler till polisen i år får bankerna i nuläget ingen feedback tillbaka.

Det blir ett slags moment-22.

Möjligheten att dela information mellan banker finns i dag, men är i praktiken mycket begränsad. Att dela information går bara de fall som berör samma kund och samma transaktion. Hans Lindberg efterfrågar därför att regeringen ger bankerna ett bredare mandat.

– Det ger de facto ingen möjlighet till informationsbyte, för om bankerna inte vet att de har samma kund så går det inte heller att ställa varandra frågan om det. Det blir ett slags moment-22.

Hans Lindberg, Bankföreningen. Foto: Ylva Sundgren

Ett annat förslag handlar om att ändra i kreditupplysningslagen för att ge banker möjlighet att genomföra kreditkontroller vid misstanke om penningtvätt utan att skicka en kreditupplysning till kunden. Problemet i nuläget är att även om kunden fastnar i en penningtvättskontroll får banken inte dela informationen med andra aktörer i banksystemet.

– Risken är att penningtvättaren går vidare till andra banker och förr eller senare lyckas ta sig in i systemet, säger Hans Lindberg.

Hur påverkas banksekretessen av era förslag?

– I vår framställan värnar vi banksekretessen i stort. Förslagen går bara så långt det är möjligt med ett ökat samarbete utan att för den skull göra avkall på banksekretessen för de breda kundgrupperna, säger han.

Hans Lindberg säger att responsen på föreningens lagförslag hittills har varit positiv och tror att det finns goda möjligheter att påverka hur lagstiftningen i slutändan faller ut.

–De erfarenheter bankerna har på området måste vara viktiga för staten att ta fasta på när man utformar systemet. Och alla parter vill samma sak, att arbetet ska kunna bedrivas mer effektivt, säger han.

Bankerna tar bristerna och kritiken kopplat till penningtvätt på »extremt stort allvar« och »jobbar hårt« för att säkra upp sina system, fortsätter Hans Lindberg. Samtidigt tillägger han att det finns gränser för hur långt banker och institut på egen hand kan nå i arbetet mot penningtvätt.

– Ytterst är det en fråga om hur regelverket och systemet är riggat som sätter gränserna för hur effektivt arbetet kan vara.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord