Alla tjänar på att  anställningarna är trygga
Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare Finansliv.Foto: Tor Johnsson

Alla tjänar på att anställningarna är trygga

Ledare Bara omoderna företag vill ha rätt att säga upp folk hursomhelst, skriver Finanslivs chefredaktör Helena Giertta.

Det avtal som PTK och Svenskt Näringsliv var överens om gällande Las var bättre än den statliga utredning som lades fram i somras. Framförallt gäller det omställningsstödet i form av studier för anställda, dit även visstidsanställda räknas.

Avtalsförslaget från Svenskt Näringsliv handlade om trygghet, omställning och anställningsskydd, men innehöll också en principöverenskommelse om krav man ville ställa på staten, bland annat i form av studiestöd för kompetensutveckling. Avtalet skulle ge 80 procent av lönen under 110 studiedagars heltidsstudier.

LO sade nej till förslaget bland annat för att undantagen från turordningsreglerna var för generösa. Tre personer mot i dag två skulle undantas från turordningen vid personalnedskärning, men det fanns också möjlighet att undanta fler och upp till 15 procent av de som skulle sägas upp, beroende på företag.

Och de var väl generösa. Men en viktig skillnad mellan avtalsförslaget och den liggande utredningen är att det trots undantagen fortsatt finns en balans mellan parterna. Utredningen hade ruckat på balansen mellan fack och arbetsgivare så att hela den svenska modellen hotades.

Såväl arbetsgivare som anställda tjänar på att arbetsplatsen är trygg, och att arbetsgivaren inte har rätt att säga upp folk hursomhelst. Det är själva grunden i Las. Bara omoderna företag vill riva den balansen.

Såväl arbetsgivare som anställda tjänar på att arbetsplatsen är trygg, och att arbetsgivaren inte har rätt att säga upp folk hursomhelst.

Kanske kan man hoppas att någon form av förhandlingar återupptas för att få LO med på tåget, men just nu ser det kärvt ut. I skrivande stund har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, tidigare TCO-ordförande, kallat parterna till sig för att diskutera fortsättningen.

Hotet om nyval ligger över hela Las-frågan – för så viktig är den. Den berör alla som som arbetar i Sverige. Jag hoppas ändå, trots de nyligen strandade förhandlingarna, att det blir arbetsmarknadens parter som kommer fram till en lösning för anställningstrygghet och omställningsstöd. Gärna förstås bättre än det avtal som PTK sa ja till, men framförallt bättre än utredningens förslag.

***

Coronaviruset fortsätter sin framfart i världen. I Sverige ökar antalet smittade och vi påminns om att fortsätta iaktta de restriktioner som finns.

Många av oss arbetar hemma, i alla fall en tredje­del av Finansförbundets medlemmar uppger i en undersökning att de arbetat hemma under pandemin. Det är färre än vad bankerna själva uppgett tidigare. Men det viktigaste resultatet av undersökningen är att de som jobbar hemma blir mindre stressade än de som arbetar på sitt fysiska kontor.

Det ger tydliga signaler om att fler borde få möjlighet att jobba hemifrån. De som kan arbeta på distans säger att de vill fortsätta arbeta så, och vara på arbetsplatsen 2–3 dagar i veckan.

Pandemin ser nu ut att ställa krav på oss åtminstone till sommaren. Det ger arbetsgivaren tid att ställa om sina arbetsplatser för att bättre passa de som kommer tillbaka från sitt hemarbete.

Jag tillhör personligen dem som längtar till den tid då restriktionerna släpps och jag får umgås med mina arbetskamrater på arbetsplatsen igen, men jag förstår också att det kommer att bli på ett annat sätt. Med fler som arbetar hemma, blir arbetsplatserna glesare. Hur stora ska kontors­ytorna vara, hur ska arbetet hemma organiseras och vem ska ansvara?

Nu är den perfekta tiden att börja diskutera och planera på allvar för vad som ska hända efter sommaren 2021, eller 2022.

publicerad
29 oktober 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram