Gå direkt till textinnehållet

Allras okända bankplaner

Allra, precis polisanmäld av Pensionsmyndigheten, har en pågående ansökningsprocess hos Finansinspektionen om att bli bank.

Den 16 mars kom beskedet att Pensionsmyndigheten beslutat att avregistrera Allras fonder från myndighetens fondtorg. Det beslutet får allvarliga konsekvenser för Allra vars verksamhet till stor del vilar på de 130 000 sparare som, innan Svenska Dagbladets granskning av bolaget startade, hade placerat cirka 19 miljarder kronor i Allras fonder via sin premiepension.

Nu är Allra, Allras vd Alexander Ernstberger och fyra företrädare för bolaget polisanmälda till Ekobrottsmyndigheten för grov trolöshet mot huvudman av pensionsmyndigheten och bolagets revisionsfirma Deloitte.

För en dryg månad sedan träffade Finansliv Allra för att prata om deras planer att bli bank. Målet var att bli ”den engagerade banken” för ”vanligt folk” utan mycket kapital men i behov av personlig service.

Nu är det högst oklart vad som händer med bankprojektet:

– Vi har inte tagit ställning till det, säger Alexander Ernstberger till Finansliv.

***

Den 14 februari, träffar Finansliv Allras vd Alexander Ernstberger och informationschefen Anton Abele. År 2020 ska pensions- och försäkringsförmedlaren Allra vara ”den engagerade banken”. Det är åtminstone visionen.

– Det är lite turbulent nu, säger Anton Abele, när vi går genom korridoren på väg till ett mötesrum i bolagets huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.

I en vecka har SvD rapporterat om olika brister i Allras pensionserbjudande och när Finansliv besöker bolaget är vd kallad till ett första möte på Pensionsmyndigheten. Samma dag har även styrelseordförande Ebba Lindsö skickat in sin begäran om utträde ur Allras styrelse.

Trots detta har de bestämt sig för att ändå genomföra den planerade intervjun och berätta om sin bankvision och arbetet för att uppnå den.

I juni 2016 påbörjade konsumentkreditinstitutet Allra sin resa mot banktillstånd och ansökte om att bli kreditmarknadsbolag.

– Det är första steget, menar Anton Abele, som möter upp i receptionen 20 minuter efter avtalad tid.

– Vi vill bli den engagerade banken och återuppliva den gamla Sparbankstanken, fortsätter Alexander Ernstberger när han ansluter till intervjun någon kvart senare.

I takt med digitaliseringen har storbankerna stängt kontor och det är ”få som kan komma och dricka kaffe och prata sparande på sitt bankkontor” menar Alexander Ernstberger.

– Vanliga människor som inte har stort kapital eller stora inkomster får inte lika mycket service för att banken inte finner dem lönsamma, säger han.

Där ser Allra en nisch. Inte heller strävar de efter ett stort kontorsnät utan pratar mer om telefon och Skype. Men personligt, ”på kundens villkor”.

Nu väntar de på svar från Finansinspektionen.

Ansökan om kreditmarknadsbolag är inte mindre omfattande än om ett banktillstånd. Man ska lämna in verksamhetsplan med organisationsplan, eventuella uppdragsavtal, en skiss över ägande- och ledningsfunktioner inklusive ägar- och ledningsprövning, flera års årsredovisningar, delårsrapporter, prognoser, dessutom policy, riktlinjer och instruktioner för hur bolaget planera att säkerställa riskhantering, kundskydd, etiska regler, förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, samt hur den interna granskningen sköts.

Man ska också kunna redogöra för de IT-lösningar man tänker använda och därför upphandla ett sådant system.

–Du måste komma så djupt i samarbetet med systemleverantören att du kan visa på bra procedurer. Finansinspektionen vill veta att man har koll och då är IT-system och de processerna av stor vikt, säger Alexander Ernstberger.

Hur mycket tid har ni ägnat åt detta?

De tittar på varandra och funderar. Sammantaget ungefär fyra heltidstjänster under fyra månader innan de lämnade in ansökan, uppskattar de till slut. Men utspritt över olika personer och kompetenser.

– Det är ett omfattande arbete, man har dialog med myndigheten hela tiden, säger Alexander Ernstberger.

– Nu har vi löpande kontakt men väntar mer passivt på finansinspektionens återkoppling.

Även om målet är att bli bank är det viktiga för dem nu tillståndet att bli kreditmarknadsbolag:

– Vi vill möjliggöra egen kreditgivning. Banktillståndet ser vi mer som kronan på verket. Det handlar med om varumärke och förtroende, säger Alexander Ernstberger.

För att få tillstånd måste man till att börja med vinna Finansinspektionens förtroende. Det är en omfattande utmaning. Oavsett tidigare relation till myndigheten.

***

En månad senare är inte bankprocessen Alexander Ernstbergers högsta prioritet.

– Vi har inte tagit ställning till det, svarar han i mejl på Finanslivs fråga om huruvida de drar tillbaka sin ansökan eller vad som ska hända med den.

Inte heller Finansinspektionen har några besked att lämna på hur det inträffade påverkar bolagets chans att få igenom sin ansökan:

– Var gäller Allra Finans AB:s ansökan om att få tillstånd att driva finansieringsrörelse (kreditmarknadsbolag) så pågår handläggning av ärendet. Vi kan inte ge fler detaljer än så, svarar myndighetens pressinformatör Victoria Ericsson.

Allra har också i sin överklagan av Pensionsmyndighetens begäran att bolagets fonder ska säljas, hänvisat till att inte borde vara Pensionsmyndighetens beslut utan i så fall Finansinspektionens.

Det vill dock inte FI kännas vid:

– Pensionsmyndigheten betraktas som vilken andelsägare som helst i fonden och har i den egenskapen rätt att när som begära inlösen. Finansinspektionens uppfattning är att en begäran om inlösen från en andelsägare ska verkställas i enlighet med Ucits-direktivet*, meddelar Victoria Ericsson.

TEXT: Ulrika Fjällborg

*Ucits-direktivet: EU-direktiv som reglerar fondmarknaden.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord