Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

Allt smör i Småland

I lilla Virserum ligger Sveriges starkaste bank. Kunderna är nöjda, kreditförlusterna är låga. Hur har de lyckats med det?

Finansliv har tagit sig ned längs småländska riksväg 23. Slutdestinationen är Virserum, ett litet samhälle med mindre än 2000 invånare mellan Målilla och Åseda, där det avgörande slaget i Dacke­upproret en gång ägde rum.

Jag tror att människorna som har jobbat här i hög utsträckning varit äkta smålänningar.

På senare tid har Virserum dock blivit omtalat av en helt annan anledning. Här finns Sveriges starkaste bank, och några av Sveriges nöjdaste kunder.

– Jag tror att människorna som har jobbat här i hög utsträckning varit äkta smålänningar. De har haft en konservativ syn på risk, de har hållit hårt i pengarna och hellre sparat än slösat, säger bankens vd, Gunnel Olsson-Örbäck, och pekar på en av kontorsväggarna där bankens nuvarande och tidigare ordföranden hänger prydligt på rad.

Virserums Sparbank grundades 1884. Banken är i dag en av Sveriges minsta och har ett bankkontor, 13 anställda och det tillkommer i snitt runt 100 nya kunder varje år. Trots begränsade resurser är sparbanken i Virserum en fullservicebank.

– Fokus ligger på personlig service och vi har korta beslut­svägar. Alla beslut som rör Virserums Sparbank fattas runt detta bordet, i detta rummet och ingen annanstans. Det är vi som jobbar här som är banken, säger hon.

Sparbanken är inte ensamma att verka på landsbygden. I Sverige finns 59 fristående sparbanker, varav en hög andel har sin hemvist i Småland. På senare år, i takt med att storbankerna lagt ned allt fler lokalkontor, har sparbankerna fått en allt viktigare roll. Forskning visar exempelvis att det finns en stark koppling mellan banknärvaro och företagande, särskilt på landsbygden.

Jag hoppas och tror och att vi har jättestor betydelse för att det här samhället inte dör ut.

– Jag hoppas och tror och att vi har jättestor betydelse för att det här samhället inte dör ut. Företagen som finns här ska känna att de kan stanna kvar och verka här i bygden och att människorna ska vilja bo kvar.

– Banken är inte systemviktig ur ett Sverigeperspektiv, men den är systemviktig i Virserum med omnejd. Det är ett stort ansvar som alla som jobbar här ska hjälpa till att förvalta, säger hon.

Gunnel Olsson Örbäck, VD.
Foto: Oskar Omne

När Finansliv träffar Gunnel Olsson-Örbäck har hon varit vd i Virserums Sparbank i ungefär 1,5 år. Hon har dock bott i den lilla orten i 20 år. Hennes resa i finansbranschen började under gymnasietiden i samband med att hon praktiserade på det lokala bankkontoret i Simrishamn. Bankchefen tyckte att hon gjorde bra ifrån sig och rådde henne att söka jobb. Hon började på banken kort därpå, och efter det har hon stannat i branschen. De första 15 åren jobbade hon inom Swedbankgruppen (Föreningsbanken, Föreningssparbanken) på ett antal olika orter, bland annat i Skåne, Stockholm och Linköping. Det var först för fem år sedan som hon gick över till sparbankssidan då hon började som kontorschef på Vimmerby Sparbank. Sedan efter alla år av veckopendlande dök drömjobbet upp. Gunnel tvekade inte att söka.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

– Nu är det väldigt nära jobbet. Jag bor 300 meter från bankkontoret, säger hon.

Bankens affärsmodell beskrivs bäst med ord som klassisk, traditionell eller gammaldags. Fokus ligger på in- och utlåning, privat­sparande, företagsrådgivning och finansiering. Tyngdpunkten ligger på privatkunder, skog och lokalt lantbruk och småföretagande och enligt Gunnel Olsson-Örbäck är sparbanken direkta kapitalförsörjare för det lokala näringslivet.

I fjol landade vinsten runt 12 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor kom från aktieutdelningar i Swedbank. Investeringen är ett strategiskt innehav och det finns inga planer på att sälja aktierna.

Swedbank samarbetar med de svenska sparbankerna sedan lång tid tillbaka. Samarbetet innebär att sparbankerna har Swedbanks resurser bakom sig vad gäller data och infrastruktur som bolån eller pensionsförsäkringar. Sparbankerna är i sin tur värdefulla för Swedbank eftersom de ofta har höga marknadsandelar på mindre orter.

Gunnel Olsson-Örbäck tycker att det är ett bra samarbete, men påminner om att samarbetet är strikt reglerat.

– Vi kan inte titta på Swedbanks kunder och vice versa. Vi använder samma IT-system, men portalen mellan oss är stängd, säger hon.

Det finns två aspekter som särskilt gör att Virserums Sparbank sticker ut. Den ena handlar om låga kreditförluster. I Westnovas årliga undersökning av bankernas soliditet kammade Virserum hem förstaplatsen och har i stort sett prenumererat på topplaceringar i mätningarna de senaste åren. Tillsammans med Virserum finns även 17 andra sparbanker bland de 20 bankerna med lägst kreditförluster. Gunnel Olsson-Örbäck tror att den lokala förankringen spelar en viktig roll.

Som lokal bank ser och hör man också mycket som inte hamnar i modellerna.

– Vi känner våra kunder och de känner oss. Vi använder samma bedömningsgrunder som alla andra med scoringmodeller och kassaflödesanalyser, men som lokal bank ser och hör man också mycket som inte hamnar i modellerna.

Rent konkret kan det betyda att även om systemstödet säger nej kan banken med hjälp av sin »extra kringinformation« om kunden välja att göra en annan bedömning och bevilja lånet. Samtidigt kan givetvis det omvända hända där banken väljer att inte låna ut pengar, trots att modellerna ger grönt ljus.

– Den kundkännedomen går bara att få om man är lokal och sitter nära kunderna, säger hon.

Den andra aspekten handlar om kundnöjdhet där Virserums Sparbank i flera år hamnat i toppskiktet i Svenskt kvalitetsindex mätningar. Enligt Gunnel Olsson-Örbäck är en viktig anledning att många kunder både är nöjda med sin banktjänsteman och med banken som helhet, vilket inte alltid är fallet. Det i sin tur beror på att banken har tagit en aktiv roll och stöttar olika projekt i samhället. Av bankens beskattade resultat går runt 5 procent till allmännyttiga ändamål som till den lokala slalomklubben Dackestupet eller till inköp av reflexvästar till bygdens förskola. Återigen är den lokala närvaron en väldigt viktig faktor.

– Det är en liten ort och jag tror att alla som bor här alltid har vetat vilka som jobbar på banken och de flesta känner oss som jobbar här i dag. Det gör nog att fler känner en personlig koppling till banken än i andra fall.

Är det alltid en fördel att vara lokal?

– Nej, såklart inte. Oavsett vem jag stöter på är sannolikheten ganska stor att jag har en beröringspunkt via jobbet, även om jag inte jobbar med affären. Ibland får man mindre trevlig information vilket exempelvis kan påverka om en person kan få ett lån. Det kan såklart tära på relationen.

Samtidigt är Virserums Sparbank inte ensamma i det lilla samhället, för tvärs över gatan har även Handelsbanken ett lokalkontor. Gunnel Olsson-Örbäck gillar konkurrensen.

– Då har kunderna alltid ett alternativ om vi inte sköter oss, vilket ställer krav att vi gör ett bra jobb och levererar hög kvalitet. Men jag är övertygad att de flesta ändå väljer att komma till oss på sparbanken, säger hon med ett skratt.

Jag är inte rädd för digitaliseringen.

Merparten av kunderna finns i närområdet, men banken följer också med kunder ut i landet som flyttar vidare. Samtidigt digitaliseras branschen i snabb takt och allt fler kunder väljer att sköta sina bankärenden på egen hand. Mindre behov av bankassistans i kombination med den strukturella utflyttningen från mindre orter är en giftig cocktail för lokalkontoren och har redan lett till att tusentals kontor stängt ned det senaste decenniet. Gunnel Olsson-Örbäck räds dock inte digitaliseringen, utan menar att utvecklingen underlättar kundkontakten och ökar möjligheten att fler ska få rådgivning.

– Jag är inte rädd för digitaliseringen. Samtidigt tror jag att det spelar roll att vi är lokala och personliga i kombination med att vi kan erbjuda digitala lösningar. Vill man komma hit till kontoret är man alltid välkommen, och det tror jag har ett värde i framtiden, säger hon.

Något banken däremot funderar mycket på är hur den ökade konkurrensen och snabbheten kommer påverka branschen. Nyckeln är att klara att hitta nya sätt och kanaler att vara personlig med många när de kommunicerar med kunderna.

– Kunden måste känna att det är något speciellt med Virserums sparbank som gör att de väljer oss framför fintechbolaget med den nya flashiga appen. Det måste finnas en känsla bakom det digitala som vi på banken förkroppsligar. Vi funderar mycket på vår strategi för att tackla den frågan, säger hon.

Gunnel Olsson-Örbäck ser framför sig att flera delar inom banken kommer att digitaliseras framöver. Bolånesidan ligger kanske närmast till hands, även om många kunder fortfarande väljer att besöka bankkontoret när det är dags för affär. Samma utveckling spår hon på företags­sidan, men att den processen kommer ta längre tid. Samtidigt upplever hon inte att digitaliseringen ställer krav på ny kompetens i banken, i stället jobbar ­personalen successivt med att sätta sig in i nya tjänster och produkter som lanseras på finansmarknaden. Kunder som tycker att det digitala är svårt är också välkomna för guidning på banken.

Kunderna kan omöjligt känna till alla tjänster som kan underlätta i deras vardag.

– Kunderna kan omöjligt känna till alla tjänster som kan underlätta i deras vardag. Det måste vi som jobbar här kunna tala om och hjälpa till med. Vill kunden komma hit ska det vara möjligt att få hjälp och vi svarar alltid när kunderna ringer.

– En del blir kunder hos oss på grund av att det har blivit svårare att få stöd med enklare ärenden och man får inte tag på sin bankkontakt hos den större banken, säger hon.

Utöver digitaliseringen finns även andra utmaningar. Regelverken är en stor sådan där sparbankerna har lika tung regelbörda som storbankerna. Virserums Sparbank måste likt alla i branschen tjäna pengar för att få bedriva bankverksamhet, men har en större utmaning att klara det. Trots att banken bara har 13 anställda så är det en förhållandevis stor personalstyrka sett till antalet kunder och affärer. Det gör att kostnadsförhållandet, alltså kostnader relativt intäkter, är sämre än för många andra aktörer. Dessutom ställs krav på att banken måste ha ett antal administrativa tjänster som inte är intäktsgenererande, till exempel regelefterlevnad.

För att underlätta för mindre aktörer skulle Gunnel Olsson-Örbäck vilja se proportionalitet i regelverken, framför allt på rapporteringssidan.

Det betyder inte att banken inte ska följa reglerna, men att rapporteringen med krav på nyckeltal och uppföljning kan ske i längre intervall.

– Väldigt mycket rapportering går till att säkerställa att vi har koll. Där skulle man kunna lätta på bördan, framför allt för banker som har starka nyckeltal och en skötsam historik.

För att genomföra den förändringen måste politikerna driva frågan i EU.

Hon tycker att det börjar synas tendenser att politikerna tar frågan på större allvar än tidigare – mycket tack vare Sparbankernas Riksförbund som varit pådrivande.

– Viljan måste komma från politikerna som i sin tur kan ge Finansinspektionen ett annat uppdrag. För att göra det måste det redan på EU-nivå skapas utrymme för proportionalitet.

Jag är bankens ansikte utåt och börjar jag hitta på hyss här så måste jag flytta härifrån, för alla vet vem jag är.

Hur många av de anställda som jobbar med att hantera regelverken har Gunnel Olsson-Örbäck svårt att svara på, men säger att en stor del av personalstyrkan är involverad i olika sammanhang. Hon skulle gärna se en fast resurs som bara jobbar med regelverken och att de andra medarbetarna lägger tid på att fokusera på kunderna, men i nuläget är det inte riktigt görligt.

För att lätta på arbetet samverkar Virserum med andra sparbanker i regionen. Exempelvis samarbetade flera av dem tillsammans med Mifid2 och likadant med GDPR. Men samtidigt som hon har stor respekt för Finansinspektionen, de externa direktiven och branschens anseende har hon kanske ännu större respekt för den lokala marknaden.

– Förvaltar vi inte förtroendet från kunderna kan det slå tillbaka snabbt. Jag är bankens ansikte utåt och börjar jag hitta på hyss här så måste jag flytta härifrån, för alla vet vem jag är.

En annan utmaning för en mindre sparbank på landsbygden är att hitta rätt personal samtidigt som den enskilde medarbetaren har begränsade karriärmöjligheter. De olika yrkesrollerna är helt enkelt färre än på storbanken där det är lättare att gå vidare.

För att stärka sin status försöker sparbankerna samarbeta över gränserna och hitta lösningar mellan kontoren i regionen.

– Det är en utmaning för medarbetaren som jobbar i en liten bank, de möjliga karriärstegen är inte lika många som på en storbank, säger Gunnel Olsson-Örbäck.

Trots de digitala utmaningarna och press från lagstiftarna är Gunnel Olsson-Örbäck övertygad att sparbanken kommer fortsätta bedriva bank i Virserum i framtiden.

– Jag tror absolut att vi kommer finnas kvar om fem år. Lägger vi ned kontoret så upphör banken. Jag kan inte se att så skulle bli fallet.