Gå direkt till textinnehållet
Foto: Alexander Donka

Anställda på SEB i Stockholm testas för covid-19

SEB testar ett urval av sina anställda för covid-19. Testerna utförs av företaget Werlabs i samråd med Folkhälsomyndigheten.

– Vi blev tillfrågade om att erbjuda ett begränsat antal tester till våra medarbetare och valde då att delta för att bidra till att skapa en rättvisande bild av samhällsspridningen genom medarbetarnas provsvar, säger Niklas Magnusson, pressansvarig på SEB.

Testet ska upptäcka både pågående infektion och antikroppar efter avslutad infektion. Resultatet kommer att delas med Folkhälsomyndigheten i aggregerad och anonymiserad form.

– På SEB förändrar vi dock inga riktlinjer för medarbetare som har antikroppar efter avslutad infektion utan de ska följa samma försiktighetsåtgärder som övriga organisationen, säger Niklas Magnusson.

SEB vill inte uppge hur många anställda som testas, men säger att ett slumpmässigt urval har gjorts bland de medarbetare i Stockholmsområdet som varit intresserade av att delta.

De anställda som testas får sitt provsvar samma dag, men SEB får inte ta del av de personliga resultaten.

– Banken har ingen egen nytta av detta test utan vi deltar för att bidra med aggregerad och anonymiserad data till Folkhälsomyndigheten och deras kartläggning av smittan i Stockholm, säger Niklas Magnusson.

SEB är den enda av storbankerna som låter testa sina anställda för covid-19. Handelsbanken, Swedbank och Nordea uppger för Finansliv att testning hittills inte varit aktuellt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord