Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Antalet beslut i Swedsecs disciplinnämnd ökar

Antalet beslut i Swedsecs disciplinnämnd ökar jämfört med samma period i fjol, visar statistik från bolaget.

Under första kvartalet i år har Swedsecs disciplinnämnd fattat beslut i totalt 16 fall. Två licenshavare har fått sina licenser återkallade, tio har fått en varning och fyra har fått en erinran, skrivet bolaget i ett pressmeddelande.

Disciplinpåföljder

 • Återkallelser: 2
 • Varning: 10
 • Erinran: 4Källa: Swedsec

Besluten har bland annat handlat om felaktig hantering av intressekonflikter, brister runt kreditgivning och kundkännedom, men också flera fall av otillåtna slagningar i företagens interna system.

Antalet ärenden är en klar ökning jämfört med samma period i fjol, då 5 beslut fattades. I snitt har disciplinnämnden de senaste fem åren (2018–2022) fattat 11–12 beslut under årets första kvartal.

Enligt Cecilia Blomqvist, jurist på Swedsec, går det inte att dra några specifika slutsatser kring årets ökning.

– Det handlar om när ärenden kommer in och hur snabbt de sedan handläggs av Swedsec och beslutas av disciplinnämnden. En del ärenden kom exempelvis in i slutet av förra året, men de blev klara först nu, säger hon i en kommentar.

Kategorier av regelöverträdelser

 • Intressekonflikter: 5
 • Olovliga slagningar: 5
 • Brister i kreditgivning/-prövning: 4
 • Brister i kundkännedom/Id-kontroll: 3
 • Bristande dokumentation: 2
 • Bisyssla: 2
 • Bristande information: 1
 • Inte utfört uppdrag: 1Källa: Swedsec

Antalet anmälningar till Swedsecs disciplinnämnd nådde 2020 en rekordnivå med 71 beslut och 14 indragna licenser. Under 2021 var antalet betydligt färre, 48 beslut, varav 6 återkallade licenser.

Totalt har Swedsec runt 23 500 licenshavare.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord